YUM:2021 / UTSTILLARAR

Velkommen
til vår stand

Vi har tilbud innen Medier & kommunikasjon og Kunst,design & arkitekturet og bredt yrkesfaglig tilbud innen Helse- og oppvekstfag

Bergeland videregående skole
mob.

Bergeland videregående skole

Bergeland videregående skole er en kombinert skole med et studieforberedende tilbud innen Medier & kommunikasjon og Kunst, design & arkitektur, i tillegg til et bredt yrkesfaglig tilbud innen Helse- og oppvekstfag. Videre har vi en veldrevet avdeling for Tilrettelagt opplæring.

Hvorfor søke Bergeland videregående skole?

På Bergeland videregående skole jobber fantastiske lærerefor at elevene skal ha et trygt og godt læringsmiljø samtidig som de får god opplæring i fag.  Mye av opplæringen i yrkesfag skjer i virksomheter utenfor skolen. Det viser seg å øke motivasjonen og bedre de faglige prestasjonene.  

På Bergeland videregående skole har vi lenge fokusert på utvikling av elevens sosiale ferdigheter.  Det gjør at vi ikke har anmerkninger for orden og atferd.  Vi er opptatt av veiledning og dialog istedenfor straff og sanksjoner.

Skolen holder til i fine lokaler på Storhaug, ved Badedammen og i Tanke Svilandsgate

Stavangers eldste skole

Bergeland videregående skole har siden 1853 vært en sentral utdanningsinstitusjon i Stavanger.

Bergeland har gjennom mer enn 150 år hatt stor betydning for næringslivet gjennom å tilby kvalifisert fagopplæring innen håndtverk- og indutrifagene til byens innbyggere. Skolen har hele tiden evnet å tilpasse seg omskiftelige tider og nye utfordringer i distriktet.

Stavanger Yrkesskole ble i 1977 til Bergeland videregående skole.

Ved Bergeland videregående skole gis en moderne yrkesutdanning i tråd med med et moderne arbeidslivs krav og forventninger til nye yrkesutøvere, men med en solid forankring i en yrkesfaglig utdanningstradisjon.

Skolen har i mange år ledet an i arbeidet med å fornye sin pedagogiske praksis. Her jobber både elever og lærere i team.

Skolen har utviklet seg, men tatt vare på sin sjel.

Media kommunikasjon/ Kunst, design og arkitektur / Helse og oppvekstfag

Elevarbeid media/kommunikasjon

Helse og oppvekstfag

Bli med på konkurransen vår på

delta her

Galleri

Her får du eit lite innblikk i kva me gjer.
Ingen bilete i galleriet endå...

Vil du vite meir om oss?
Ta gjerne kontakt:

Bergeland videregående skole
mob.
Følg oss på sosiale medier:

Dette er YUM

Kva skal du bli? Kva utdanning skal du ta? Kvar kjem du til å bu?

Me veit at ein på ungdomsskulen og vidaregåande går rundt med mange spørsmål og tankar rundt framtid og utdanningsval. Målet med denne nettsida er å bidra til å gjera desse vala litt enklare ved å synleggjera kva moglegheiter ein har innanfor utdanningsløp og arbeidsplassar i indre Ryfylke.

Kvart år arrangerer me også ei årleg Yrkes - og utdanninsmesse (YUM) der me ønskjer å gi deg informasjon og inspirasjon til utdanning - og yrkesval i indre Ryfylke. Her vil du få presentasjonar frå fleire spanande arbeidsplasser, du vil  høyre frå andre unge ryfylkingar om kva val dei har tatt, du vil få moglegheit til å stille spørsmål du sit på og du vil få informasjon om korleis du får mest mogleg utav denne portalen. I 2021 blir utdanningsmessa arrangert digitalt.

YUM

YUM er eit samarbeid mellom Sauda VGS, Rytopp,  ungdomsskulane, kommunane og næringslivet i Sauda og Suldal.