YUM:2022 / UTSTILLARAR

Velkommen
til vår stand

Byggmester Sondre Birkeland AS starta opp i 2016 og er eit byggefirma lokalisert i Sauda.

Byggmester Sondre Birkeland

Byggmester Sondre Birkeland AS starta opp i 2016 og er eit byggefirma lokalisert i Sauda. Me held til på industriområdet på Birkeland, der me har kontor og lager. Me leverer alt innan tømrar- og snekkerfaget. Bygger hus, hytter og utfører rehabilitering av eksisterande bygg. Me tar på oss både små og store prosjekter.

Arbeidsmuligheter

Me er opptatt av godt samarbeid, godt arbeidsmiljø og personleg utvikling, og me er svært opptatt av kvalitet i arbeidet som me utfører. Me er lærlingbedrift og samarbeider med Rytopp.

Per dags dato er me 11 ansatte, inkludert ein lærling og to kontormedarbeidere.Det er mange prosjekter på gang framover, og me ønsker oss fleire tømrere pålaget. Her er det også moglegheiter for å bli arbeidsleiar med ansvar for prosjekt frå start tilslutt.

Me driv også med blåseisolering og er samarbeidspartner med Hunton Fiber AS, som leverer miljøriktig trefiberisolasjon."

Bli med på konkurransen vår på

delta her

Galleri

Her får du eit lite innblikk i kva me gjer.
Ingen bilete i galleriet endå...

Vil du vite meir om oss?
Ta gjerne kontakt:

Byggmester Sondre Birkeland
mob.
991 04 442
Følg oss på sosiale medier:

Dette er YUM

Kva skal du bli? Kva utdanning skal du ta? Kvar kjem du til å bu?

Me veit at ein på ungdomsskulen og vidaregåande går rundt med mange spørsmål og tankar rundt framtid og utdanningsval. Målet med YUM er å bidra til å gjera desse vala litt enklare ved å synleggjera kva moglegheiter ein har innanfor utdanningsløp og arbeidsplassar i indre Ryfylke.

Gjennom heile året vil du kunne ta i bruk denne portalen for å finne informasjon om dei ulike arbeidsplassane og yrkesvala som regionen vår kan tilby. Kvart år arrangerer me også ei årleg Yrkes - og utdanninsmesse (YUM) der me ønskjer å gi deg informasjon og inspirasjon til utdanning - og yrkesval i indre Ryfylke. Her vil du også kunne møte dei ulike bedriftene på stand for å få meir informasjon.

YUM

YUM er eit samarbeid mellom Sauda VGS, Rytopp,  ungdomsskulane, kommunane og næringslivet i Sauda og Suldal.
Telefon: 906 84 861
Epost: marit@suldalvekst.no