YUM:2021 / UTSTILLARAR

Velkommen
til vår stand

På Hetland utfordrer vi våre elever med et høyt læringstrykk og god lærerstøtte.

Hetland videregående skole

På Hetland utfordrer vi våre elever med et høyt læringstrykk og god lærerstøtte. Samspillet mellom pedagogikk, teknologi og fellesskap skaper et godt læringsmiljø, og gjør elevene godt forberedt til videre studier. Vi har studieøkter hver tirsdag og torsdag. Dette er studietid elevene i stor grad eier selv,  lærerne tilbyr veiledning i klasserommene og du kan få  hjelp med akkurat det du lurer på. Hetland er kjent for et godt læringsmiljø, og høy trivselsfaktor.

Studiespesialisering

Studiespesialisering er et treårig løp der elevene oppnår generell eller spesiell studiekompetanse. Andre skoleår velger elevene en fordypning i realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi.

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon er et treårig løp der elevene oppnår generell studiekompetanse. Elvene lærer å utvikle sine kreative ferdigheter. Elevene oppnår høy kompetanse innenfor emner som foto, videoredigering, radioproduksjon og grafisk design. Elevene jobber med både praktisk arbeid og teori. Undervisningen varierer mellom individuelt arbeid og gruppearbeid

Topplinjen innovasjon og ledelse

Topplinjen gir generell studiekompetanse og går over tre år.  I tillegg til studiekompetansen får elevene på topplinjen 10 studiepoeng ved Universitetet i Stavanger (UIS). Elevene får en særskilt kompetanse innenfor bedriftsetablering og markedsføring, ledelse og innovasjon. Vi legger stor vekt på entreprenørielle metoder og bruk av arbeidslivet som læringsarena.   

Skolebygget på Hetland er lyst og luftig. Måten det er organisert på gjør at vi kan variere gruppestørrelser og arbeidsmåter gjennom skoleåret. På studiespesialisering består et vanlig arbeidslandskap av 3-4 klasserom og noen grupperom,  til sammen er det plass til 84 elever i et slikt landskap. Hos oss utgjør disse 84 en klasse fordelt på 3 klasserom der dørene i mellom ofte er åpne og lærerne veileder på tvers av klasserommene. Pultene er plassert i en fast gruppeformasjon med 4-6 elever pr gruppe. Dette skaper samarbeid og trygghet i gruppen, samtidig som det gir oss mulighet til å organisere klasser og grupper på en måte som fremmer læring.

Både organiseringen og det flotte skolebygget bidrar til at Hetland skårer høyt på trivsel og læringsmiljø.

Velkommen til oss!

Bli med på konkurransen vår på

delta her

Galleri

Her får du eit lite innblikk i kva me gjer.
Ingen bilete i galleriet endå...

Vil du vite meir om oss?
Ta gjerne kontakt:

Hetland videregående skole
mob.

Hetland vgs ligger på Mariero sentralt i Stavanger med gode buss -og togforbindelser. 

Breidablikkveien 16
4017 STAVANGER

Følg oss på sosiale medier:

Dette er YUM

Kva skal du bli? Kva utdanning skal du ta? Kvar kjem du til å bu?

Me veit at ein på ungdomsskulen og vidaregåande går rundt med mange spørsmål og tankar rundt framtid og utdanningsval. Målet med denne nettsida er å bidra til å gjera desse vala litt enklare ved å synleggjera kva moglegheiter ein har innanfor utdanningsløp og arbeidsplassar i indre Ryfylke.

Kvart år arrangerer me også ei årleg Yrkes - og utdanninsmesse (YUM) der me ønskjer å gi deg informasjon og inspirasjon til utdanning - og yrkesval i indre Ryfylke. Her vil du få presentasjonar frå fleire spanande arbeidsplasser, du vil  høyre frå andre unge ryfylkingar om kva val dei har tatt, du vil få moglegheit til å stille spørsmål du sit på og du vil få informasjon om korleis du får mest mogleg utav denne portalen. I 2021 blir utdanningsmessa arrangert digitalt.

YUM

YUM er eit samarbeid mellom Sauda VGS, Rytopp,  ungdomsskulane, kommunane og næringslivet i Sauda og Suldal.