YUM:2022 / UTSTILLARAR

Velkommen
til vår stand

Den maritime næringen er en av landets mest globale, innovative og fremtidsrettede næringer. 

Jente på ferje
Foto: Fjord1
Aina Lehmann
Prosjektmedarbeider
mob.
974 79 474

Maritim Opplæring

Visste du at Norge er et av verdens fremste land når det kommer til utvikling av innovative løsninger innen maritim næring? Som en verdensledende sjøfartsnasjon byr den norske maritime næringen på spennende muligheter. Bransjen står overfor både utfordringer og muligheter innen områder som digitalisering og klima.

Mulighetene er mange innen maritime yrkesfag. Det er en fremtidsrettet bransje i stor endring, preget av teknologisk nyvinning og omlegging til miljøvennlig drift. Behovet for lærlinger er stort, og antall læreplasser er mange. Med en yrkesfaglig utdanning i bunn så finnes det et hav av muligheter i denne bransjen.

Matros

Vil du ha en allsidig rolle i en av Norges største og viktigste næringer? Liker du praktisk arbeid og å være utendørs? Da er kanskje matros noe for deg.

Som matros jobber du med den daglige driften om bord på båten. Du arbeider med andre ord i skipets dekksavdeling hvor du har en allsidig arbeidshverdag med mange ulike oppgaver. En stor del av oppgavene til en matros er vakt- og vedlikeholdsarbeid, lasting og lossing, samt rutiner ved skipets ankomst og avgang. Som matros må du følge mange sikkerhetskrav og regler, noe som gjør at det er viktig at du er ansvarsbevisst.

 

Skipsmotormekaniker

Liker du praktisk arbeid og å løse problemer? Vil du ha en rolle med ansvar? Da er kanskje skipsmotormekaniker noe for deg!

En skipsmotormekaniker arbeider i skipets maskinavdeling. Som skipsmotormekaniker vil du delta i vedlikehold og reparasjon av skipets motorer og annet mekanisk utstyr. Du kan også ha som oppgave å holde rent og hjelpe førstemaskinisten med forfallende arbeid som vedlikehold av teknisk avansert maskineri og driftsutstyr. Du må derfor være nøyaktig og glad i å jobbe både alene og sammen med andre.

Som skipsmotormekaniker må du følge mange sikkerhetskrav og regler, noe som gjør at det er viktig at du er ansvarsbevisst. Som lærling om bord på et skip følger du rederiets turnus. Det er derfor viktig at du spør deg selv om du har det som kreves til å være borte en periode fra familie og venner.

Den maritime næringen utvikler seg raskt på den teknologiske fronten. Mange skip vil i fremtiden ikke gå på diesel, men ha alternative, bærekraftige fremdriftssystemer. Fremtidens skipsmotor mekaniker vil få brynt seg på ny teknologi, og du vil være en del av den teknologiske utviklingen! 

Maritim elektriker

Som maritim elektriker er du en elektrofagarbeider, og er skipets spesialist på elektriske anlegg om bord.

Dagens skip og rigger blir stadig mer avanserte og komplekse. De er lastet med avanserte og innovative elektriske anlegg. Som maritim elektriker vil du ta del i den teknologiske utviklingen som pågår. Du setter sammen, justerer og reparerer elektriske maskiner og motorer, generatorer, gir veksler, samt instrument- og kontrollsystemer for elektriske apparater. Du vil også arbeide med installasjon, vedlikehold og reparasjon avledningsnett og annet utstyr som sikringer, brytere, kontakter, koblingsbokser med mer.

Arbeid med elektrisitet er forbundet med fare og krever nøyaktighet og god systemoversikt. Området er nøye regulert av forskrifter og lover. Som maritim elektriker må du følge sikkerhetsrutiner som har til hensikt å forebygge ulykker, derfor er det viktig at du er ansvarsbevisst. Opplæringen i faget legger stor vekt på kunnskaper om lover og regler for sikkerhet. Med en maritim karriere har du anledning til å jobbe både i Norge og internasjonalt i en bransje som blir stadig viktigere. En maritim karriere gir deg også mange arbeidsmuligheter på land.

En maritim elektriker skal ha gode kunnskaper om sikkerhet i forbindelse med elektriske installasjoner, og skal kunne feil søke og utbedre feil på elektrisk utstyr og anlegg.

Arbeidet er i hovedsak knyttet til automatiserte anlegg, installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, og alarm- og overvåkningsanlegg.

Utdanningsløp

Du kan både gå yrkesfag og studiespesialiserende for å få en maritim utdanning. Velger du å gå yrkesfag kan du gå enten Vg1 TEK eller Vg1 Elektroetterfulgt av Vg2 Maritime fag før du så er 2 år i lære. Ønsker du å bli maritim elektriker må du derimot velge Vg1 Elektro, etterfulgt av Vg2 El-energi og Vg3 Maritim elektriker før du går ut i lære. Etter læretiden er det også mulig å ta videreutdanning på fagskole for de som måtte ønske det.

Ønsker du å gå studiespesialiserende kan du velge å ta maritim utdanning på høyskole eller universitet, for eksempel en bachelor eller master. Her finnes det flere studieprogram å velge mellom, deriblant nautikk, maritim ledelse eller marinteknisk drift.

Med en maritim utdanning er du kvalifisert til jobber både på land og til sjøs. Velger du en maritim utdanning har du et hav av muligheter!

Bli med på konkurransen vår på

delta her

Galleri

Her får du eit lite innblikk i kva me gjer.
Ingen bilete i galleriet endå...
Foto: Opplæringskontoret maritime fag

Vil du vite meir om oss?
Ta gjerne kontakt:

Aina Lehmann
Prosjektmedarbeider
mob.
974 79 474
Følg oss på sosiale medier:

Dette er YUM

Kva skal du bli? Kva utdanning skal du ta? Kvar kjem du til å bu?

Me veit at ein på ungdomsskulen og vidaregåande går rundt med mange spørsmål og tankar rundt framtid og utdanningsval. Målet med YUM er å bidra til å gjera desse vala litt enklare ved å synleggjera kva moglegheiter ein har innanfor utdanningsløp og arbeidsplassar i indre Ryfylke.

Gjennom heile året vil du kunne ta i bruk denne portalen for å finne informasjon om dei ulike arbeidsplassane og yrkesvala som regionen vår kan tilby. Kvart år arrangerer me også ei årleg Yrkes - og utdanninsmesse (YUM) der me ønskjer å gi deg informasjon og inspirasjon til utdanning - og yrkesval i indre Ryfylke. Her vil du også kunne møte dei ulike bedriftene på stand for å få meir informasjon.

YUM

YUM er eit samarbeid mellom Sauda VGS, Rytopp,  ungdomsskulane, kommunane og næringslivet i Sauda og Suldal.
Telefon: 906 84 861
Epost: marit@nhryfylke.no