YUM:2021 / UTSTILLARAR

Velkommen
til vår stand

Den maritime næringen er en av landets mest globale, innovative og fremtidsrettede næringer. 

Jente på ferje
Foto: Fjord1
Aina Lehmann
Prosjektmedarbeider
mob.
974 79 474

Maritimt opplæringskontor

Maritimt Opplæringskontor – hvem er vi

Norge har seks ganger så mye hav som land, og over 70% av jordens overflate er dekket av hav. Hvor tror du fremtidens jobber er? Den maritime næringen er en av landets mest globale, innovative og fremtidsrettede næringer. Det er derfor et stort behov for personer med maritim utdanning, både på land og til sjøs.

Maritimt Opplæringskontor ligger i Haugesund og eies av over 50 medlemsrederier fra Agder, Rogaland og Vestland. Opplæringskontoret er bindeleddet mellom rederiene og de maritime skolene for å sikre rekruttering av lærlinger til den maritime næringen. Vi tar inn lærlinger i fagene matros, motormann, maritim elektriker og institusjonskokk.

Våre medlemsrederier eier og/eller driver fraktefartøyer, taubåter, offshore serviceskip, tankskip, bulkskip, forskningsskip, brønnbåter, rig, hurtigbåter og passasjerferger. Læretiden din vil derfor foregå på en av disse type fartøyene. Noen av våre medlemsrederier som du kan søke læreplass hos er for eksempel Solstad Offshore, Fjord1, Odfjell, Simon Møkster Shipping, Tidewater i tillegg til mange flere!

Vi opplever stor etterspørsel fra rederiene som trenger lærlinger! Vi fra Maritimt Opplæringskontor legger til rette for at våre lærlinger skal få en spennende og utfordrende læretid!

Noen yrker:

Matros

Som matros jobber du med den daglige driften om bord på båter som seiler innenriks eller utenriks. Arbeidsoppgavene kan variere litt etter hvilken type båt du jobber på, for eksempel om det er ferje, supplybåt eller tankbåt. Matrosen arbeider i skipets dekksavdeling. En stor del av matrosfaget består av vakt- og vedlikeholdsarbeid og laste- og losseoperasjoner og fortøye båten når den skal legge til kai. Brovakthold sammen med styrmann er også en viktig del av arbeidet. Matrosen må ha fokus på sikkerhet, kunne beredskapsøvelser, sjøklargjøring og dekkstjeneste generelt. Matrosen jobber i tett samarbeid med kaptein og styrmann.

Fagbrev som matros kvalifiserer til opptak på nautisk linje ved maritim fagskole. Med fagbrev er det også mulig å søke seg inn på bachelor i nautikk ved de fleste høyskoler. Etter endt fagskole eller høyskole må du ha en periode som kadett før du kan løse sertifikat som styrmann. Deretter kan du løse høyere dekksoffisersertifikater

Motormann

En motormann er en skipsmekaniker og arbeider i skipets maskinavdeling. Som motormann vil du delta i vedlikehold og reparasjon av skipets motorer og annet mekanisk utstyr. Du kan også ha som oppgave å holde rent og hjelpe førstemaskinisten med forefallende arbeid som vedlikehold av teknisk avansert maskineri og driftsutstyr. Motormannen går vakter ute på sjøen og under landligge.
Fagbrev som motormann kvalifiserer til opptak på skipsteknisk drift på maritim fagskole. Med studiekompetanse kan du velge maritim høyskole som kvalifiserer til bachelor. Etter en periode som kadett løser du sertifikat som maskinist. Deretter kan du løse høyere maskinoffisersertifikater.

Maritim elektriker

Dagens skip og rigger blir stadig mer avanserte og komplekse. Som maritim elektriker (skipselektriker) arbeider du med elektriske maskiner og motorer, generatorer og instrumenter på skip. Som maritim elektriker er du elektrofagarbeider, og er skipets spesialist på elektriske anlegg om bord. Du installerer, vedlikeholder og reparerer åpne og innebygde elektriske ledningsnett og tilhørende utstyr som sikringer, brytere, kontakter, koblingsbokser osv. Arbeidet er i hovedsak knyttet til automatiserte anlegg, installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, og alarm- og overvåkningsanlegg.

En maritim elektriker skal ha gode kunnskaper omkring sikkerhet i forbindelse med elektriske installasjoner, og skal kunne feilsøke og utbedre feil på elektrisk utstyr og anlegg.

Institusjonskokk

Lyst til å jobbe som kokk på et skip? Som institusjonskokk har du blant annet ansvar for innkjøp av mat, sette opp menyer og lage mat til mannskapet om bord. Du kan også få ansvar for å beregne og føre regnskap over forbruket. Maten er viktig for at alle om bord skal trives og kunne yte sitt beste. Kokkens evne til å variere og være kreativ er viktig for å skape et godt miljø om bord. Fokus på kosthold er viktig. Som institusjonskokk vil du derfor være en viktig del av et fag som utvikler seg raskt.

Utdanningsløp

Du kan både gå yrkesfag og studiespesialiserende for å få en maritim utdanning. Velger du å gå yrkesfag kan du gå enten Vg1 TIP eller Vg1 Elektro etterfulgt av Vg2 Maritime fag før du så er 2 år i lære. Ønsker du å bli maritim elektriker må du derimot velge Vg1 Elektro, etterfulgt av Vg2 El-energi og Vg3 Maritim elektriker før du går ut i lære. Etter læretiden er det også mulig å ta videreutdanning på fagskole for de som måtte ønske det.

Ønsker du å gå studiespesialiserende kan du velge å ta maritim utdanning på høyskole eller universitet, for eksempel en bachelor eller master. Her finnes det flere studieprogram å velge mellom, deriblant nautikk, maritim ledelse eller marinteknisk drift.

Med en maritim utdanning er du kvalifisert til jobber både på land og til sjøs. Velger du en maritim utdanning har du et hav av muligheter!

Bli med på konkurransen vår på

delta her

Galleri

Her får du eit lite innblikk i kva me gjer.
Ingen bilete i galleriet endå...
Foto: Opplæringskontoret maritime fag

Vil du vite meir om oss?
Ta gjerne kontakt:

Aina Lehmann
Prosjektmedarbeider
mob.
974 79 474
Følg oss på sosiale medier:

Dette er YUM

Kva skal du bli? Kva utdanning skal du ta? Kvar kjem du til å bu?

Me veit at ein på ungdomsskulen og vidaregåande går rundt med mange spørsmål og tankar rundt framtid og utdanningsval. Målet med denne nettsida er å bidra til å gjera desse vala litt enklare ved å synleggjera kva moglegheiter ein har innanfor utdanningsløp og arbeidsplassar i indre Ryfylke.

Kvart år arrangerer me også ei årleg Yrkes - og utdanninsmesse (YUM) der me ønskjer å gi deg informasjon og inspirasjon til utdanning - og yrkesval i indre Ryfylke. Her vil du få presentasjonar frå fleire spanande arbeidsplasser, du vil  høyre frå andre unge ryfylkingar om kva val dei har tatt, du vil få moglegheit til å stille spørsmål du sit på og du vil få informasjon om korleis du får mest mogleg utav denne portalen. I 2021 blir utdanningsmessa arrangert digitalt.

YUM

YUM er eit samarbeid mellom Sauda VGS, Rytopp,  ungdomsskulane, kommunane og næringslivet i Sauda og Suldal.