YUM:2021 / UTSTILLARAR

Velkommen
til vår stand

Suldal Transport er en del av Nor-log gruppen as. Vi er lokalisert på Sand, Aksdal, Norheimsund, Odda, Bergen, Stavanger og Oslo

Suldal Transport

Suldal Transport AS er en del av Nor-log gruppen as. Vi er lokalisert på Sand, Aksdal, Norheimsund, Odda, Bergen, Stavanger og Oslo. Selskapet har ca. 300 sjåfører, 150 biler og 70 hengere. Vi har et solid fotfeste i Sør-Norge gjennom matvare- og stykkgodsdistribusjon.

Våre verdier er positiv, effektiv og profesjonell. Gjennom nettopp disse kjerneordene skal vi sikre at kunden føler seg trygg når Suldal Transport gjør jobben.

Vi skal bidra til at våre kunder og samfunnet kan holde maskineriet i gang.

Bli med på konkurransen vår på

delta her

Galleri

Her får du eit lite innblikk i kva me gjer.
Ingen bilete i galleriet endå...

Vil du vite meir om oss?
Ta gjerne kontakt:

Linda Leirvåg
mob.

Gåsavika 7

4230 Sand

Følg oss på sosiale medier:

Dette er YUM

Kva skal du bli? Kva utdanning skal du ta? Kvar kjem du til å bu?

Me veit at ein på ungdomsskulen og vidaregåande går rundt med mange spørsmål og tankar rundt framtid og utdanningsval. Målet med denne nettsida er å bidra til å gjera desse vala litt enklare ved å synleggjera kva moglegheiter ein har innanfor utdanningsløp og arbeidsplassar i indre Ryfylke.

Kvart år arrangerer me også ei årleg Yrkes - og utdanninsmesse (YUM) der me ønskjer å gi deg informasjon og inspirasjon til utdanning - og yrkesval i indre Ryfylke. Her vil du få presentasjonar frå fleire spanande arbeidsplasser, du vil  høyre frå andre unge ryfylkingar om kva val dei har tatt, du vil få moglegheit til å stille spørsmål du sit på og du vil få informasjon om korleis du får mest mogleg utav denne portalen. I 2021 blir utdanningsmessa arrangert digitalt.

YUM

YUM er eit samarbeid mellom Sauda VGS, Rytopp,  ungdomsskulane, kommunane og næringslivet i Sauda og Suldal.