YUM:2022 / UTSTILLARAR

Velkommen
til vår stand

Suldal Transport er endel av Nor-log Gruppen AS, og vi er lokalisert på Sand, Aksdal, Norheimsund, Bergen og i Stavanger.

Suldal Transport

 Suldal Transport AS er en del av Nor-log Gruppen AS. Vi skal være Norges bestesamarbeidspartner for våre kunder som stiller strenge krav til punktlighet og forutsigbarhet tuftet på faglig dyktighet, kreativitet og stolthet. Nor-log Gruppen AS  har mer enn 1000 moderne transportenheter, 19 terminaler, 700dedikerte ansatte som leverer gods gjennom hele Norge. Nor-log Gruppen har en samlet omsetning på 2 mrd.

Suldal Transport AS har ca. 300 sjåfører, 150 biler og 70 hengere. Vi har et solidfotfeste i Sør-Norge gjennom matvare- og stykkgodsdistribusjon. I 2020 hadde vi en omsetning på 370 mill.

Vi skal bidra til at våre kunder og samfunnet kan holde maskineriet i gang.

Bli med på konkurransen vår på

delta her

Galleri

Her får du eit lite innblikk i kva me gjer.
Ingen bilete i galleriet endå...

Vil du vite meir om oss?
Ta gjerne kontakt:

Linda Leirvåg
mob.

Gåsavika 7

4230 Sand

Følg oss på sosiale medier:

Dette er YUM

Kva skal du bli? Kva utdanning skal du ta? Kvar kjem du til å bu?

Me veit at ein på ungdomsskulen og vidaregåande går rundt med mange spørsmål og tankar rundt framtid og utdanningsval. Målet med YUM er å bidra til å gjera desse vala litt enklare ved å synleggjera kva moglegheiter ein har innanfor utdanningsløp og arbeidsplassar i indre Ryfylke.

Gjennom heile året vil du kunne ta i bruk denne portalen for å finne informasjon om dei ulike arbeidsplassane og yrkesvala som regionen vår kan tilby. Kvart år arrangerer me også ei årleg Yrkes - og utdanninsmesse (YUM) der me ønskjer å gi deg informasjon og inspirasjon til utdanning - og yrkesval i indre Ryfylke. Her vil du også kunne møte dei ulike bedriftene på stand for å få meir informasjon.

YUM

YUM er eit samarbeid mellom Sauda VGS, Rytopp,  ungdomsskulane, kommunane og næringslivet i Sauda og Suldal.
Telefon: 906 84 861
Epost: marit@suldalvekst.no