YUM:2023 / KONTAKT

Jente med drill og gutt med hammer
Foto: Fotograf Nordtveit

Kontakt

Næringshagen i Ryfylke

v/ Marit Larsen
e-post: marit@nhryfylke.no
Tel: 52 79 06 13/ 906 84 861

Sauda Vekst AS

v/Endre Abotnes
e-post:  
tel: 988 14 948

Desse står bak Yrkes- og utdanningsmessa i Sauda og Suldal:

Sauda vidaregåande skule
www.sauda.vgs.no


Sauda kommune
www.sauda.kommune.no


Suldal kommune
www.suldal.kommune.no


Sauda Vekst AS
www.sauda-vekst.no


Rytopp
www.rytopp.no


Suldal Næringsforening og Næringshagen i Ryfylke AS
www.nhryfylke.no

Dette er YUM

Kva skal du bli? Kva utdanning skal du ta? Kvar kjem du til å bu?

Me veit at ein på ungdomsskulen og vidaregåande går rundt med mange spørsmål og tankar rundt framtid og utdanningsval. Målet med YUM er å bidra til å gjera desse vala litt enklare ved å synleggjera kva moglegheiter ein har innanfor utdanningsløp og arbeidsplassar i indre Ryfylke.

Gjennom heile året vil du kunne ta i bruk denne portalen for å finne informasjon om dei ulike arbeidsplassane og yrkesvala som regionen vår kan tilby. Kvart år arrangerer me også ei årleg Yrkes - og utdanninsmesse (YUM) der me ønskjer å gi deg informasjon og inspirasjon til utdanning - og yrkesval i indre Ryfylke. Her vil du også kunne møte dei ulike bedriftene på stand for å få meir informasjon.

YUM

YUM er eit samarbeid mellom Sauda VGS, Rytopp,  ungdomsskulane, kommunane og næringslivet i Sauda og Suldal.
Telefon: 906 84 861
Epost: marit@nhryfylke.no
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapslar. Cookies blir brukt til å utbetre side navigering, og samle brukarstatistikk for nettsida for å utbetre innhald og brukaroppleving. Du kan sjølv administrere kva du samtykker til ved å klikke på Preferansar. Les vår Personvernerklæring for meir informasjon.