YUM:2021 / KONTAKT

Jente med drill og gutt med hammer
Foto: Fotograf Nordtveit

Kontakt

Suldal Vekst AS

v/ Marit Larsen
e-post: marit@suldalvekst.no
Tel: 52 79 06 13/ 906 84 861

Sauda Vekst AS

v/Inge Løyning
e-post: post@sauda-vekst.no
tel: 52 78 68 95/ 416 05 642

Desse står bak Yrkes- og utdanningsmessa i Sauda og Suldal:

Sauda vidaregåande skule
www.sauda.vgs.no


Sauda kommune
www.sauda.kommune.no


Suldal kommune
www.suldal.kommune.no


Sauda Vekst AS
www.sauda-vekst.no


Rytopp
www.rytopp.no


Suldal Næringsforening og Suldal Vekst AS
www.suldalvekst.no

Dette er YUM

Kva skal du bli? Kva utdanning skal du ta? Kvar kjem du til å bu?

Me veit at ein på ungdomsskulen og vidaregåande går rundt med mange spørsmål og tankar rundt framtid og utdanningsval. Målet med denne nettsida er å bidra til å gjera desse vala litt enklare ved å synleggjera kva moglegheiter ein har innanfor utdanningsløp og arbeidsplassar i indre Ryfylke.

Kvart år arrangerer me også ei årleg Yrkes - og utdanninsmesse (YUM) der me ønskjer å gi deg informasjon og inspirasjon til utdanning - og yrkesval i indre Ryfylke. Her vil du få presentasjonar frå fleire spanande arbeidsplasser, du vil  høyre frå andre unge ryfylkingar om kva val dei har tatt, du vil få moglegheit til å stille spørsmål du sit på og du vil få informasjon om korleis du får mest mogleg utav denne portalen. I 2021 blir utdanningsmessa arrangert digitalt.

YUM

YUM er eit samarbeid mellom Sauda VGS, Rytopp,  ungdomsskulane, kommunane og næringslivet i Sauda og Suldal.