YUM:2021 / PROGRAM

Jente med drill og gutt med hammer
Foto: Fotograf Nordtveit

Program

NB! Messedagen er no over for i år, men du kan framleis få mykje god inspirasjon frå seminara som blei holdt her under "seminar" sida. Du kan også besøke våre utstillarar ved å besøke dei ulike bransjesidene. Dei gler seg til å høyre frå deg! Me ser fram  til å møte deg på vår neste messedag i 2022.

Velkommen til vår digitale yrkes- og utdanningsmesse!

Dato: Torsdag 21.januar 2021 kl 09:15-14:30

Ope for: Elevar, studentar og deg som ønskjer meir informasjon om yrkes- og utdanningsval i Ryfylke.

Sending: Sendinga vil du finne du under undersida "Live" her på nettsida.

Kl 09:15-09:45
Velkommen til vår første digitale yrkes- og utdannningsmesse i Sauda og Suldal!

Programleiarane våre Anna L. Vaage og Stian Jelsa ønskjer deg velkommen til vår digitale messe. Her får du meir informasjon om sjølve messedagen og nettsida utdanningiryfylke.no. Her får du møte fleire lokale ungdommar for å høyre deira historiar rundt kva utdanning- og yrkesval dei har tatt - her er det til og med to verdsmeisterar som tek turen!

Kl 10:00-15:00
Individuelle inspirasjonsworkshops - møt rollemodellar og vårt eige opplæringskontor i Ryfylke!

Kvar enkelt skule vil informere deg om programmet for den individuelle inspirasjonsworkshopen. Her vil du møte ulike rollemodellar som vil dele sine erfaringar og tankar rundt yrkesval med deg. RYTOPP, dei som støttar opp om lærlingar og dei som søker læreplassar i Ryfylke, kjem for å fortelje meir om kva moglegheiter dei som vel den yrkesfaglege vegen har gjennom deira tverrfaglege opplæringskontor.

Kl 10:00-14:30
Besøk utstillarane - kom i kontakt med bedriftene og delta i konkurransar!

Våre utstillarar er tilgjengelege for å svare på dine spørsmål under messedagen via mail eller sosiale medier. Kontaktinformasjon til kvar bedrift finn du på deira side her på nettsida. Fleire av bedriftene har også konkurransar under messa! Gå inn på dei ulike bedriftssidene og svar innan klokka 24:00 for å vera med i trekninga av kjekke premiar.

Utstillarar 2021

Alsaker Fjordbruk AS

Bergeland videregående skole

Brødrene Selvik

D-S Bygg AS

Djuvik

Energihotellet

Eramet Norway Sauda

Fiskerifaglig Opplæringskontor

Folkehøgskulane i Norge

Grieg Seafood Rogaland

Handelshøyskolen BI

Haugaland Kraft AS

Helgevold Elektro

Hetland videregående skole

Hydro Energi Røldal-Suldal

Høgskulen på Vestlandet

Karmsund videregående skole

Lærlingkontoret Yrkessjåfør og Logistikk SA

Lundeneset VGS - kristen internatskole i Ølensvåg

Møgedal Mek. Vekstad AS

Norconsult Ryfylke Norgeshus

KV Bygg Suldal AS

Maritimt Opplæringskontor

Noroff fagskole Stavanger

Norsk Stein AS

Omega Design

Ryfylke Bygg AS

Ryfylke Fjordhotel

Ryfylkemuseet

Rytopp

Sauda Installasjon AS

Sauda kommune

Sauda Vekst

Sauda vidaregåande skule

Saudefaldene

Sparebanken Vest

Statkraft

Statnett SF

Strand videregående skole

Suldal Hyttebygg AS

Suldal kommune

Suldal og Sauda Bondelag

Suldal Transport AS

Suldal Vekst AS

Svein Klungvteit AS

Tveit Regnskap og rådgivning

Tveit vidaregåande skule

Universitetet i Stavanger

Weldone

Dette er YUM

Kva skal du bli? Kva utdanning skal du ta? Kvar kjem du til å bu?

Me veit at ein på ungdomsskulen og vidaregåande går rundt med mange spørsmål og tankar rundt framtid og utdanningsval. Målet med denne nettsida er å bidra til å gjera desse vala litt enklare ved å synleggjera kva moglegheiter ein har innanfor utdanningsløp og arbeidsplassar i indre Ryfylke.

Kvart år arrangerer me også ei årleg Yrkes - og utdanninsmesse (YUM) der me ønskjer å gi deg informasjon og inspirasjon til utdanning - og yrkesval i indre Ryfylke. Her vil du få presentasjonar frå fleire spanande arbeidsplasser, du vil  høyre frå andre unge ryfylkingar om kva val dei har tatt, du vil få moglegheit til å stille spørsmål du sit på og du vil få informasjon om korleis du får mest mogleg utav denne portalen. I 2021 blir utdanningsmessa arrangert digitalt.

YUM

YUM er eit samarbeid mellom Sauda VGS, Rytopp,  ungdomsskulane, kommunane og næringslivet i Sauda og Suldal.