YUM:2022 / UTSTILLARAR

Velkommen
til vår stand

Sauda Vekst arbeider for eit variert næringsliv i Sauda!

Foto: Sauda Vekst

Sauda Vekst

Sauda Vekst AS er en næringsforening som er eid av over 80 medlemsbedrifter. Eierne representerer et bredt spekter av næringslivet; industri, reiseliv og handel, samt administrative tjenester.

Visjon;

Drivkraft og partner for et voksende næringsliv.

Hovedmål;

Skape, opprettholde og videreutvikle arbeidsplasser.

Strategi;

Sauda Vekst er en næringsforening for alle bedrifter og næringsdrivende i Sauda som ønskjer å være medlem. Selskapet skal bidra til bedriftsutvikling og vekst for medlemsbedriftene, med et regionalt fokus.

Bli med på konkurransen vår på

delta her

Galleri

Her får du eit lite innblikk i kva me gjer.
Ingen bilete i galleriet endå...

Vil du vite meir om oss?
Ta gjerne kontakt:

Endre Abotnes
mob.

www.sauda-vekst.no

Følg oss på sosiale medier:

Dette er YUM

Kva skal du bli? Kva utdanning skal du ta? Kvar kjem du til å bu?

Me veit at ein på ungdomsskulen og vidaregåande går rundt med mange spørsmål og tankar rundt framtid og utdanningsval. Målet med YUM er å bidra til å gjera desse vala litt enklare ved å synleggjera kva moglegheiter ein har innanfor utdanningsløp og arbeidsplassar i indre Ryfylke.

Gjennom heile året vil du kunne ta i bruk denne portalen for å finne informasjon om dei ulike arbeidsplassane og yrkesvala som regionen vår kan tilby. Kvart år arrangerer me også ei årleg Yrkes - og utdanninsmesse (YUM) der me ønskjer å gi deg informasjon og inspirasjon til utdanning - og yrkesval i indre Ryfylke. Her vil du også kunne møte dei ulike bedriftene på stand for å få meir informasjon.

YUM

YUM er eit samarbeid mellom Sauda VGS, Rytopp,  ungdomsskulane, kommunane og næringslivet i Sauda og Suldal.
Telefon: 906 84 861
Epost: marit@suldalvekst.no