Velkommen til YUM:2022

Din portal til arbeidsmoglegheiter i Ryfylke!

Velkommen til YUM:2022

Kvart år samlar me ungdommar frå Sauda og Suldal til inspirasjonsdag for yrkes- og utdanningsval.

I 2022 blir messedagen avlyst grunna koronasituasjonen. Dei digitale bedriftssidene vil likevel vera tilgjengelege via denne nettsida heile året for dei som søker råd til utdanningsløp, læreplass eller yrkesval.

Du kan også besøke inspirasjonssidene for 2022 der du finn informasjon og videoar om årets tema som er "Framtidas yrker".
YUM:2022

Dette er YUM

Kva skal du bli? Kva utdanning skal du ta? Kvar kjem du til å bu?

Me veit at ein på ungdomsskulen og vidaregåande går rundt med mange spørsmål og tankar rundt framtid og utdanningsval. Målet med YUM er å bidra til å gjera desse vala litt enklare ved å synleggjera kva moglegheiter ein har innanfor utdanningsløp og arbeidsplassar i indre Ryfylke.

Gjennom heile året vil du kunne ta i bruk denne portalen for å finne informasjon om dei ulike arbeidsplassane og yrkesvala som regionen vår kan tilby. Kvart år arrangerer me også ei årleg Yrkes - og utdanninsmesse (YUM) der me ønskjer å gi deg informasjon og inspirasjon til utdanning - og yrkesval i indre Ryfylke. Her vil du også kunne møte dei ulike bedriftene på stand for å få meir informasjon.

YUM

YUM er eit samarbeid mellom Sauda VGS, Rytopp,  ungdomsskulane, kommunane og næringslivet i Sauda og Suldal.
Telefon: 906 84 861
Epost: marit@suldalvekst.no