Velkommen til YUM:2022

Din portal til arbeidsmoglegheiter i Ryfylke!

Velkommen til YUM:2022

Kvart år samlar me ungdommar frå Sauda og Suldal til inspirasjonsdag for yrkes- og utdanningsval.

I 2022 blir messedagen den 20. januar i Saudahallen. Dei digitale bedriftssidene vil vera tilgjengelege via denne nettsida heile året.
LES MEIR

Dette er YUM

Kva skal du bli? Kva utdanning skal du ta? Kvar kjem du til å bu?

Me veit at ein på ungdomsskulen og vidaregåande går rundt med mange spørsmål og tankar rundt framtid og utdanningsval. Målet med denne nettsida er å bidra til å gjera desse vala litt enklare ved å synleggjera kva moglegheiter ein har innanfor utdanningsløp og arbeidsplassar i indre Ryfylke.

Gjennom heile året vil du kunne ta i bruk denne portalen for å finne informasjon om dei ulike arbeidsplassane og yrkesvala som regionen vår kan tilby. Kvart år arrangerer me også ei årleg Yrkes - og utdanninsmesse (YUM) der me ønskjer å gi deg informasjon og inspirasjon til utdanning - og yrkesval i indre Ryfylke. Her vil du også kunne møte dei ulike bedriftene på stand for å få meir informasjon.

YUM

YUM er eit samarbeid mellom Sauda VGS, Rytopp,  ungdomsskulane, kommunane og næringslivet i Sauda og Suldal.
Telefon: 930 83 452
Epost: ragnar@saudaferie.no