YUM:2021 / UTSTILLARAR

Bord med laptop, glass vann og bøker
Bilde kreditering;

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

Her finn du oversikt over alle utstillarar i valt studie- og fagfelt.
Velg utstillar i oversikten under for å gå til utstillar-sida.

Kva er frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign?

På VG1 får du arbeida praktisk og kreativt med oppgåver innan dei ulike yrkesfaga. Du vil få grunnleggande innføring i emne som komposisjon, form, farge, kreativ tenking, stilhistorie, mote og trendar. Du vil læra å nytta ulike teknikkar, verktøy og materiale. Du vil også arbeida med alle fasar i ei produktutvikling frå ide til ferdig produkt.

Kva kan eg arbeida som?

I faget "Yrkesfagleg fordjuping" får du ver aute i bedrift og prøva deg i eit lærefag. Kompetanse innan det kreative handverksfaget er nyttig anten du ønskjer å utdanne deg til frisør, blomsterdekoratør, interiørkonsulent eller du berre ønskjer å utvikle dine kreative evner.

Kva moglegheiter har eg etter fullført utdanning?

Yrkesfagleg opplæring fører fram til yrkeskompetanse, med eller utan fag - eller svennebrev. Når du er ferdig med yrkesfagleg opplæring har du følgjande val:

  • Du kan gå ut i arbeid.
  • Du kan søke opptak til enkelte utdanningsinstitusjonar. Y-vegsstudier er tilpassa deg som har relevant fagbrev, svennebrev eller yrkeskompetanse, men manglar generell studiekompetanse.
  • Du kan søke VG3 eller VG4 påbygg for å få generell studiekompetanse.
  • Du kan søke deg inn på fagskule.

Kva moglegheiter finn eg i Ryfylke?

Trykk her for ei oversikt over aktuelle utdanningsval og arbeidsplasser relevante for frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign i regionen vår.

Alle studie- og fagfelt

Dette er YUM

Kva skal du bli? Kva utdanning skal du ta? Kvar kjem du til å bu?

Me veit at ein på ungdomsskulen og vidaregåande går rundt med mange spørsmål og tankar rundt framtid og utdanningsval. Målet med denne nettsida er å bidra til å gjera desse vala litt enklare ved å synleggjera kva moglegheiter ein har innanfor utdanningsløp og arbeidsplassar i indre Ryfylke.

Kvart år arrangerer me også ei årleg Yrkes - og utdanninsmesse (YUM) der me ønskjer å gi deg informasjon og inspirasjon til utdanning - og yrkesval i indre Ryfylke. Her vil du få presentasjonar frå fleire spanande arbeidsplasser, du vil  høyre frå andre unge ryfylkingar om kva val dei har tatt, du vil få moglegheit til å stille spørsmål du sit på og du vil få informasjon om korleis du får mest mogleg utav denne portalen. I 2021 blir utdanningsmessa arrangert digitalt.

YUM

YUM er eit samarbeid mellom Sauda VGS, Rytopp,  ungdomsskulane, kommunane og næringslivet i Sauda og Suldal.