YUM:2023 / UTSTILLARAR

Bord med laptop, glass vann og bøker
Bilde kreditering;

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

Her finn du oversikt over alle utstillarar i valt studie- og fagfelt.
Velg utstillar i oversikten under for å gå til utstillar-sida.

Kva er frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign?

På VG1 får du arbeida praktisk og kreativt med oppgåver innan dei ulike yrkesfaga. Du vil få grunnleggande innføring i emne som komposisjon, form, farge, kreativ tenking, stilhistorie, mote og trendar. Du vil læra å nytta ulike teknikkar, verktøy og materiale. Du vil også arbeida med alle fasar i ei produktutvikling frå ide til ferdig produkt.

Kva kan eg arbeida som?

I faget "Yrkesfagleg fordjuping" får du vea ute i bedrift og prøva deg i eit lærefag. Kompetanse innan det kreative handverksfaget er nyttig anten du ønskjer å utdanne deg til frisør, blomsterdekoratør, interiørkonsulent eller du berre ønskjer å utvikle dine kreative evner.

Kva moglegheiter har eg etter fullført utdanning?

Yrkesfagleg opplæring fører fram til yrkeskompetanse, med eller utan fag - eller svennebrev. Når du er ferdig med yrkesfagleg opplæring har du følgjande val:

  • Du kan gå ut i arbeid.
  • Du kan søke VG3 eller VG4 påbygg for å få generell studiekompetanse.
  • Du kan søke deg inn på fagskule.

Kva moglegheiter finn eg i Ryfylke?

Trykk her for ei oversikt over aktuelle utdanningsval og arbeidsplasser relevante for frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign.

Alle studie- og fagfelt

Dette er YUM

Kva skal du bli? Kva utdanning skal du ta? Kvar kjem du til å bu?

Me veit at ein på ungdomsskulen og vidaregåande går rundt med mange spørsmål og tankar rundt framtid og utdanningsval. Målet med YUM er å bidra til å gjera desse vala litt enklare ved å synleggjera kva moglegheiter ein har innanfor utdanningsløp og arbeidsplassar i indre Ryfylke.

Gjennom heile året vil du kunne ta i bruk denne portalen for å finne informasjon om dei ulike arbeidsplassane og yrkesvala som regionen vår kan tilby. Kvart år arrangerer me også ei årleg Yrkes - og utdanninsmesse (YUM) der me ønskjer å gi deg informasjon og inspirasjon til utdanning - og yrkesval i indre Ryfylke. Her vil du også kunne møte dei ulike bedriftene på stand for å få meir informasjon.

YUM

YUM er eit samarbeid mellom Sauda VGS, Rytopp,  ungdomsskulane, kommunane og næringslivet i Sauda og Suldal.
Telefon: 906 84 861
Epost: marit@nhryfylke.no
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapslar. Cookies blir brukt til å utbetre side navigering, og samle brukarstatistikk for nettsida for å utbetre innhald og brukaroppleving. Du kan sjølv administrere kva du samtykker til ved å klikke på Preferansar. Les vår Personvernerklæring for meir informasjon.