YUM:2021 / UTSTILLARAR

Bord med laptop, glass vann og bøker
Bilde kreditering;

Næringsutvikling

Her finn du oversikt over alle utstillarar i valt studie- og fagfelt.
Velg utstillar i oversikten under for å gå til utstillar-sida.

Kva er næringsutvikling?

Næringsutvikling handlar om å utvikling i eit område som er med på å skape arbeidsplassar, inntekter og eit viktig bidrag til lokalsamfunnet, ofte i form av å utvikle eller å skape bedrifter. For kommunar i distrikta, som Suldal og Sauda, er det viktig å kunne utvikle nye idear til bedrifter og å vidareutvikle eksisterande bedrifter for å skape levande grender og ein god stad for folk å bu.

Kva kan eg arbeida innanfor?

Fagfeltet "Næringsutvikling" er for deg som går med ein idé i magen som du gjerne skulle ha utvikla og realisert eller for deg som ønskjer å vidareutvikle ei bedrift som allereie eksisterer. I Ryfylke har ein verksemdene Suldal Vekst og Sauda Vekst som har spesielt fokus på å hjelpe grunderar og andre som ønskjer å utvikle bedrifter. Med hjelp av forretningsutviklarar her får ein tilgang på gode verkemiddel frå heile Noreg til å utvikle din ide i Ryfylke.

Kva moglegheiter har eg etter fullført utdanning?

Ein treng ikkje ei spesiell bakgrunn eller utdanning for å kunne starte ei eiga verksemd eller vidareutvikle eksisterande verksemd. Det viktigaste er at du brenn for og har god kunnskap om det du ønskjer å utvikle. Fag innanføre økonomi, administrasjon, leiing og HR kan likevel vera viktige for å utvikle din kompetanse innanføre det å leie ei verksemd.

Kva moglegheiter finn eg i Ryfylke?

Nedanfor finn du ei oversikt over aktuelle utdanningsval og arbeidsplasser relevante for næringsutvikling i regionen vår.

Alle studie- og fagfelt

Dette er YUM

Kva skal du bli? Kva utdanning skal du ta? Kvar kjem du til å bu?

Me veit at ein på ungdomsskulen og vidaregåande går rundt med mange spørsmål og tankar rundt framtid og utdanningsval. Målet med denne nettsida er å bidra til å gjera desse vala litt enklare ved å synleggjera kva moglegheiter ein har innanfor utdanningsløp og arbeidsplassar i indre Ryfylke.

Kvart år arrangerer me også ei årleg Yrkes - og utdanninsmesse (YUM) der me ønskjer å gi deg informasjon og inspirasjon til utdanning - og yrkesval i indre Ryfylke. Her vil du få presentasjonar frå fleire spanande arbeidsplasser, du vil  høyre frå andre unge ryfylkingar om kva val dei har tatt, du vil få moglegheit til å stille spørsmål du sit på og du vil få informasjon om korleis du får mest mogleg utav denne portalen. I 2021 blir utdanningsmessa arrangert digitalt.

YUM

YUM er eit samarbeid mellom Sauda VGS, Rytopp,  ungdomsskulane, kommunane og næringslivet i Sauda og Suldal.