YUM:2023 / UTSTILLARAR

Volleyballspelar i angrep på sandsvolleyballbane.Bord med laptop, glass vann og bøker
Foto: Sauda VGS
Bilde kreditering;

Idrettsfag

Her finn du oversikt over alle utstillarar i valt studie- og fagfelt.
Velg utstillar i oversikten under for å gå til utstillar-sida.

Kva er idrettsfag?

Vil du ha ein aktiv kvardag? Du treng ikkje å drive med ein spesiell toppidrett, men vera interessert i allsidig aktivitet. Då kan idrettsfag gje deg tre spennande, varierte og lærerike år. Idrettsfag gir talentfulle utøvarar høve til å kombinera teoretisk utdanning og idrettssatsing.

Kva kan eg arbeida med?

Gjennom idrettsfag får du generell studiekompetanse, noko som gjer at du kan søke deg inn på dei fleste studie på høgare utdanningsnivå ved universitet og høgskular. Du må difor ikkje arbeide med noko innanfor idrett.

Ønskjer du å arbeide med idrettsfag gir denne linja deg god kunnskap til å ta jobbar som fysioterapaut, idrettspsykolog, personleg trenar, lærar, rådgjevar innanfor fysisk aktivitet og helse, friluftsliv og turisme, politi, befal eller offiser.

Kva moglegheiter har eg etter fullført utdanning?

Dette er eit studieførebuande program som gir generell studiekompetanse når det er bestått. Det tar normalt tre år og kvalifiserer til høgare utdanning på universitet og høgskule.

Kva moglegheiter finn eg i Ryfylke?

Nedanfor finn du ei oversikt over aktuelle utdanningsval og arbeidsplasser relevante for idrettsfag i regionen vår.

Alle studie- og fagfelt

Dette er YUM

Kva skal du bli? Kva utdanning skal du ta? Kvar kjem du til å bu?

Me veit at ein på ungdomsskulen og vidaregåande går rundt med mange spørsmål og tankar rundt framtid og utdanningsval. Målet med YUM er å bidra til å gjera desse vala litt enklare ved å synleggjera kva moglegheiter ein har innanfor utdanningsløp og arbeidsplassar i indre Ryfylke.

Gjennom heile året vil du kunne ta i bruk denne portalen for å finne informasjon om dei ulike arbeidsplassane og yrkesvala som regionen vår kan tilby. Kvart år arrangerer me også ei årleg Yrkes - og utdanninsmesse (YUM) der me ønskjer å gi deg informasjon og inspirasjon til utdanning - og yrkesval i indre Ryfylke. Her vil du også kunne møte dei ulike bedriftene på stand for å få meir informasjon.

YUM

YUM er eit samarbeid mellom Sauda VGS, Rytopp,  ungdomsskulane, kommunane og næringslivet i Sauda og Suldal.
Telefon: 906 84 861
Epost: marit@nhryfylke.no