YUM:2022 / UTSTILLARAR

Velkommen
til vår stand

Hos Noroff studerer fremtidens digitale innovatører. Utdanningstilbudet består av høyskole, fagskole og nettstudier.

Noroff Fagskole Stavanger

Noroff Fagskole Stavanger

Verden er i konstant utvikling og arbeidsmarkedet endres stadig. " En praksisnær utdanning gir studentene en fordel når de skal ut i jobb", sier rektor ved Noroff Fagskole.

På Noroff tilbyr vi fagskolestudier, bachelorstudier og nettstudier innen bl.a. IT, 3D, Markedsføring, design og teknologi. Du kan velge om du vil studere på campus i Stavanger, Bergen, Oslo, Kristiansand eller på nett.

På Noroff tilbyr vi hele 14 fagskolestudier og 5 bachelorstudier:

 • Nettverk og IT-sikkerhet / Nettverks- og systemadministrasjon
 • Grafisk  design
 • 3D-design og spillteknologi
 • Digital markedsføring
 • UX- design 
 • Frontend-utvikling 
 • UI- design / User Interface Design
 • Digital prototyping
 • Videomarkedsføring i sosiale medier
 • Teknisk design med DAK 2D/3D
 • Anvendt maskinlæring
 • Lyd -og musikkproduksjon
 • Filmproduksjon
 • Bachelor in Cyber Security / Applied Data Science / Digital Etterforskning / Interaktive Medier - animasjon/-spill (BA studiene tilbys i Kristiansand og på nett, samt Cyber Security i Oslo)

 Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning som bygger på videregåendeopplæring.

   

Bli med på konkurransen vår på

delta her

Galleri

Her får du eit lite innblikk i kva me gjer.
Ingen bilete i galleriet endå...

Vil du vite meir om oss?
Ta gjerne kontakt:

Følg oss på sosiale medier:

Dette er YUM

Kva skal du bli? Kva utdanning skal du ta? Kvar kjem du til å bu?

Me veit at ein på ungdomsskulen og vidaregåande går rundt med mange spørsmål og tankar rundt framtid og utdanningsval. Målet med YUM er å bidra til å gjera desse vala litt enklare ved å synleggjera kva moglegheiter ein har innanfor utdanningsløp og arbeidsplassar i indre Ryfylke.

Gjennom heile året vil du kunne ta i bruk denne portalen for å finne informasjon om dei ulike arbeidsplassane og yrkesvala som regionen vår kan tilby. Kvart år arrangerer me også ei årleg Yrkes - og utdanninsmesse (YUM) der me ønskjer å gi deg informasjon og inspirasjon til utdanning - og yrkesval i indre Ryfylke. Her vil du også kunne møte dei ulike bedriftene på stand for å få meir informasjon.

YUM

YUM er eit samarbeid mellom Sauda VGS, Rytopp,  ungdomsskulane, kommunane og næringslivet i Sauda og Suldal.
Telefon: 906 84 861
Epost: marit@suldalvekst.no