YUM:2021 / UTSTILLARAR

Velkommen
til vår stand

Hos Noroff studerer fremtidens digitale innovatører. Utdanningstilbudet består av høyskole, fagskole og nettstudier.

Noroff Fagskole Stavanger

Verden er i konstant utvikling og arbeidsmarkedet endres stadig. " En praksisnær utdanning gir studentene en fordel når de skal ut i jobb", sier rektor ved Noroff Fagskole.

På Noroff tilbyr vi fagskolestudier, bachelorstudier og nettstudier innen bl.a. IT, 3D, Markedsføring, design og teknologi. Du kan velge om du vil studere på campus i Stavanger, Bergen, Oslo, Kristiansand eller på nett.

På Noroff tilbyr vi hele 14 fagskolestudier og 5 bachelorstudier:
 • Nettverk og IT-sikkerhet / Nettverks- og systemadministrasjon
 • Grafisk design
 • 3D-design og spillteknologi
 • Digital markedsføring
 • UX- design 
 • Frontend-utvikling 
 • XR- utvikling
 • VFX- visuelle effekter
 • Digital prototyping
 • Videomarkedsføring i sosiale medier
 • Teknisk design med DAK 2D/3D
 • Lyd-og musikkproduksjon
 • Filmproduksjon
 • Bachelor in Cyber Security / Applied Data Science / Digital Etterforsking / Interaktive Medier - animasjon/-spill (BA studiene tilbys i Kristiansand og på nett, samt Cyber Security i Oslo)
 •  

Bli med på konkurransen vår på

delta her

Galleri

Her får du eit lite innblikk i kva me gjer.
Ingen bilete i galleriet endå...

Vil du vite meir om oss?
Ta gjerne kontakt:

Følg oss på sosiale medier:

Dette er YUM

Kva skal du bli? Kva utdanning skal du ta? Kvar kjem du til å bu?

Me veit at ein på ungdomsskulen og vidaregåande går rundt med mange spørsmål og tankar rundt framtid og utdanningsval. Målet med denne nettsida er å bidra til å gjera desse vala litt enklare ved å synleggjera kva moglegheiter ein har innanfor utdanningsløp og arbeidsplassar i indre Ryfylke.

Kvart år arrangerer me også ei årleg Yrkes - og utdanninsmesse (YUM) der me ønskjer å gi deg informasjon og inspirasjon til utdanning - og yrkesval i indre Ryfylke. Her vil du få presentasjonar frå fleire spanande arbeidsplasser, du vil  høyre frå andre unge ryfylkingar om kva val dei har tatt, du vil få moglegheit til å stille spørsmål du sit på og du vil få informasjon om korleis du får mest mogleg utav denne portalen. I 2021 blir utdanningsmessa arrangert digitalt.

YUM

YUM er eit samarbeid mellom Sauda VGS, Rytopp,  ungdomsskulane, kommunane og næringslivet i Sauda og Suldal.