YUM:2023 / ÅRETS PROGRAM

Jente med drill og gutt med hammer
Foto: Fotograf Nordtveit

Programmet 2023

Velkommen til årets Yrkes- og utdanningsmesse den 09. november i Saudahallen

På den fysiske messedagen får du snakka med representantar på over 50 stands frå universitet, høgskular, fagskular, opplæringskontor, vidaregåande skular, bedrifter og andre organisasjonar. Du vil og kunne møte og snakka med representantar som har brei erfaring innan mangfaldige yrker og studieretningar. Ikkje minst er det bedrifter til stades med erfaringar frå eit bredt arbeidsliv. I tillegg er Drop-in karriererettleiing også ei moglegheit ved årets messe.

Målet med yrkes – og utdanningsmessa er at elevar, studentar, føresette og andre arbeidssøkjande skal få kunnskap om utdanningsprogramma i vidaregåande opplæring og få sjå moglegheitene for yrkes- og arbeidslivet i  kommunane.

Studieval er ein prosess det er verdt å ta seg god tid til. Det er de velkommen til hjå oss! Her møter du folk som kan svare på spørsmåla dine, og hjelpe deg vidare i prosessen.

Program for dagen

08.10 – 11.00: Førebuing til yrkesmessa for yrkesfagelevane som er i praksis på  Sauda VGS

11.30–12.30: Lærlingseminar for Yrkesfag VG1, VG2, og VG2 YSK i filmsalen i Sauda VGS

11.30- 12.30: Læringseminar for Helse- og oppvekstfag i Kantina på Sauda VGS

10.00–15.00: Karrieredag om  Studierettleiing og framtidsmoglegheiter for Studiespesialiserande, Idrett, ToppVolley og VG4 YSK på Sauda Videragåandeskule under messa.

Messe med utstillarar:

10.00: Messa opnar for individuelle besøkjande, og held ope fram til 15.00 (stengd 12.15-13.00).

10.00–11.15: 10. trinn Suldal/Sauda og vaksenopplæringa Sauda på messa

10.30- 12.15: Introtenesta Suldal møter utstillarar.

11.15–12.15:  VG1 studieforberedande, 1INA og 1INB møter utstillarane.

11.30–12.15: 9. trinn i Sauda  med fleire møter utstillarane.  

12.15–13.00: Lunsj for utstillarar (messeområdet er stengd).

13.00–14.00: VG1 yrkesfag, VG2 yrkesfag, VG2 YSK møter utstillarane.

13.00– 14.00: Introtenesta Sauda møter utstillarane.

14.00- 15.00: VG2 og VG3 Studieforberedande møter utstillerane.                                              

14.50: Takk for laget!

15.00: Messa er slutt.

10.00–15.00: Rysteg tilbyr kaffe/te og frukt heile messedagen til utstillerar og lunsjpakke under pausa. Du kan kjøpe mineralvatn på stasjonen via VIPPS.

Atterhald om mindre endringar i programmet.

Sjå messekart »

Rekrutteringsavis

I samband med YUM har Ryfylke LL laga ei temaavis  i samarbeid med Suldalsposten med fokus på yrke og utdanning. Les avisa her.

Besøk våre utstillarar

Utforsk bransjehusa og utstillarane våre ved å klikke deg inn HER. Desse sidene vil vera her heile året slik at du kan koma tilbake igjen og igjen om du er interessert i å utforske kva val du har innanfor utdanning, lærlingsplassar og yrkesval i Ryfylke.

Førebuingsskjema til messebesøket

Spør læraren din om skjema som du kan nytte for å avtale besøk til utstillarar under messedagen.

Gi oss di tilbakemelding!

Me ønskjer alltid å bli betre slik at du får mest ut av nettsida vår og messedagen. I dette arbeidet er dine tilbakemeldingar viktige, og me set stor pris på at du tek tida til å svare på nokre raske spørsmål her.

Utstillarar 2023

Alsaker Fjordbruk AS

Autagro Møgedal AS

BI

Brødrene Selvik AS

Den Norske Kyrkja (digital)

Djuvik Maskinering AS

Energihotellet (digital)

Eramet Norway Sauda

Fiskerifaglig Opplæringskontor

Folkehøgskulane i Norge

Grieg Seafood Rogaland

Haugaland Kraft AS

Haugaland VGS: Kunst, design og arkitektur (digital)

Haugaland VGS: Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (digital)

Hydro Energi Røldal-Suldal

Helgevold Elektro

HSO Haugaland og Sunnhordaland opplæringskontor for elektrofag (digital)

Høgskulen på Vestlandet

Karmsund videregående skole

Kunstskolen i Stavanger

Lundeneset VGS - kristen internatskole i Ølensvåg

Læringskontoret yrkes- og logistikk SA

Maritim Opplæring Sørvest (digital)

NAV Ryfylke

Norconsult Ryfylke AS

Norgeshus KV Bygg Suldal AS (digital)

Noroff Fagskole

Norsk Stein AS

Omega 365 Design

Politiet/Sør-Vest politidistrikt

Rogaland fylkeskommune (digital)

Ryfylke Bygg

Ryfylke Elektro (digital)

Ryfylke Fjordhotell (digital)

Ryfylkemuseet

Rytopp

Rørentreprenørene opplæringskontor

Sauda Installasjon AS

Sauda kommune

Sauda Vekst

Sauda vidaregåande skule

Kompetanse for vaksne Sauda VGS

Saudefaldene

Sparebanken Vest

Sparringspartneren (digital)

Statkraft Energi AS

Statnett SF

Sterling White Halibut

Strand videregående skole

Suldal Hyttebygg AS

Suldal kommune

Suldal og Sauda Bondelag

Suldalsposten (digital)

Suldal økonomi og rådgiving (digital)

Nor-Log

TIDE Buss (digital)

Tveit Regnskap avd. Ryfylke

Tveit Vidaregåande Skule

Tryggheim vidaregåande skule

Næringshagen i Ryfylke

Øksnevad VGS

Universitetet i Stavanger

Weldone

Dette er YUM

Kva skal du bli? Kva utdanning skal du ta? Kvar kjem du til å bu?

Me veit at ein på ungdomsskulen og vidaregåande går rundt med mange spørsmål og tankar rundt framtid og utdanningsval. Målet med YUM er å bidra til å gjera desse vala litt enklare ved å synleggjera kva moglegheiter ein har innanfor utdanningsløp og arbeidsplassar i indre Ryfylke.

Gjennom heile året vil du kunne ta i bruk denne portalen for å finne informasjon om dei ulike arbeidsplassane og yrkesvala som regionen vår kan tilby. Kvart år arrangerer me også ei årleg Yrkes - og utdanninsmesse (YUM) der me ønskjer å gi deg informasjon og inspirasjon til utdanning - og yrkesval i indre Ryfylke. Her vil du også kunne møte dei ulike bedriftene på stand for å få meir informasjon.

YUM

YUM er eit samarbeid mellom Sauda VGS, Rytopp,  ungdomsskulane, kommunane og næringslivet i Sauda og Suldal.
Telefon: 906 84 861
Epost: marit@nhryfylke.no