YUM:2023 / UTSTILLARAR

Velkommen
til vår stand

Eramet Norway AS produserer manganlegeringer til den globale stålindustrien. Vi har smelteverk i Sauda, Porsgrunn og Kvinesdal.

Eramet Norway Sauda

Eramet Norway AS produserer manganlegeringer til den globale stålindustrien. Vi har smelteverk i Sauda, Porsgrunn og Kvinesdal, samt en forsknings- og utviklingsavdeling i Trondheim.

Eramet Norway Sauda er i dag et av de største mangansmelteverkene i Europa med sine to ovner og MOR-anlegg. Verket er verdensledende innen fremstilling av raffinert ferromangan, som benyttes for å styrke stålets egenskaper. Vi er opptatt av sikkerhet, helse og miljø, og det grønne skiftet. Vi har høye ambisjoner og hårete mål!

‘Fabrikken’, som smelteverket kalles lokalt, er arbeidsplass for ca. 200 personer, og vi har på det jevne mer enn 25 lærlinger. Hos oss blir du del av et godt miljø som består av mange lærlinger og dyktige fagfolk med mye erfaring. 

Smelteverket i Sauda utgjør sammen med smelteverkene i Porsgrunn og Kvinesdal Eramet Norway AS. Vi har også en forsknings- og utviklingsavdeling i Trondheim som jobber med å finne ut hvordan vi skal produsere mangan legeringer så effektivt og miljøvennlig som mulig. Totalt har bedriften rundt 530 ansatte og hadde en omsetning på 5,6 milliarder kroner i 2020. Eramet Norway er en del av det franske gruve- og metallurgikonsernet ERAMET.

Vi er godkjent lærebedrift i følgende fag:

Elektrikerfag

Industrimekanikerfag

Kjemiprosessfag

Laboratoriefag

Produksjonsteknikkfag

Bli med på konkurransen vår på

delta her

Galleri

Her får du eit lite innblikk i kva me gjer.
Ingen bilete i galleriet endå...

Vil du vite meir om oss?
Ta gjerne kontakt:

Birkelandsveien 1

4200 SAUDA

Følg oss på sosiale medier:

Dette er YUM

Kva skal du bli? Kva utdanning skal du ta? Kvar kjem du til å bu?

Me veit at ein på ungdomsskulen og vidaregåande går rundt med mange spørsmål og tankar rundt framtid og utdanningsval. Målet med YUM er å bidra til å gjera desse vala litt enklare ved å synleggjera kva moglegheiter ein har innanfor utdanningsløp og arbeidsplassar i indre Ryfylke.

Gjennom heile året vil du kunne ta i bruk denne portalen for å finne informasjon om dei ulike arbeidsplassane og yrkesvala som regionen vår kan tilby. Kvart år arrangerer me også ei årleg Yrkes - og utdanninsmesse (YUM) der me ønskjer å gi deg informasjon og inspirasjon til utdanning - og yrkesval i indre Ryfylke. Her vil du også kunne møte dei ulike bedriftene på stand for å få meir informasjon.

YUM

YUM er eit samarbeid mellom Sauda VGS, Rytopp,  ungdomsskulane, kommunane og næringslivet i Sauda og Suldal.
Telefon: 906 84 861
Epost: marit@nhryfylke.no