YUM:2021 / UTSTILLARAR

Velkommen
til vår stand

Eramet Norway AS produserer manganlegeringer til stålindustrien og har smelteverk i Sauda, Porsgrunn og Kvinesdal.

Eramet Norway Sauda

Eramet Norway AS er en del av det franske gruve- og metallurgikonsernet. Eramet som har ca. 13.000 ansatte i 20 land. Eramet Norway AS produserer manganlegeringer til stålindustrien og har smelteverk i Sauda, Porsgrunn og Kvinesdal, samt en utviklingsgruppe i Trondheim. Bedriftens 500 ansatte bidrar til en omsetning på rundt 7 milliarder kroner. Vi er stolte av å drive en av verdens reneste produksjonsprosesser for fremstilling av manganlegeringer. Vi har høye ambisjoner for våre miljøprestasjoner og jobber systematisk for å nå våre mål.

Eramet Norway trenger ansatte som er dyktige innenfor selskapets kjerneområder, metallurgi samt teknologiske ingeniørfag. Tidvis har selskapet dessuten behov for personer som ønsker en jobb innen ledelse og utvikling av prosesser og selskapets samordnede fellesfunksjoner. Disse omfatter for eksempel økonomi, HR, innkjøp og logistikkfunksjoner.

Søk lærlingplass hos oss!

Vi ønsker primært søkere som har gjennomført Vg1 og Vg2yrkesfaglig studieretning.

Til høsten har vi behov for lærlinger innenfor følgende fagområder:

Elektrikerfag

Industrimekanikerfag

Kjemiprosessfag

Laboratoriefag

Produksjonsteknikkfag

Vi mottar kun elektroniske søknader. Gå inn på www.eramet.no/soknad, velg «Lærling Sauda», velg deretter fagområde du ønsker å søke på. Søknadsfrist 1. mars. For nærmere opplysninger, besøk vår hjemmeside, eller kontakt opplæringskoordinator Leif Solli Ljung på tlf 954 30 910.

Bli med på konkurransen vår på

delta her

Galleri

Her får du eit lite innblikk i kva me gjer.
Ingen bilete i galleriet endå...

Vil du vite meir om oss?
Ta gjerne kontakt:

Leif Solli Ljung
mob.

Birkelandsveien 1

4200 SAUDA

Følg oss på sosiale medier:

Dette er YUM

Kva skal du bli? Kva utdanning skal du ta? Kvar kjem du til å bu?

Me veit at ein på ungdomsskulen og vidaregåande går rundt med mange spørsmål og tankar rundt framtid og utdanningsval. Målet med denne nettsida er å bidra til å gjera desse vala litt enklare ved å synleggjera kva moglegheiter ein har innanfor utdanningsløp og arbeidsplassar i indre Ryfylke.

Kvart år arrangerer me også ei årleg Yrkes - og utdanninsmesse (YUM) der me ønskjer å gi deg informasjon og inspirasjon til utdanning - og yrkesval i indre Ryfylke. Her vil du få presentasjonar frå fleire spanande arbeidsplasser, du vil  høyre frå andre unge ryfylkingar om kva val dei har tatt, du vil få moglegheit til å stille spørsmål du sit på og du vil få informasjon om korleis du får mest mogleg utav denne portalen. I 2021 blir utdanningsmessa arrangert digitalt.

YUM

YUM er eit samarbeid mellom Sauda VGS, Rytopp,  ungdomsskulane, kommunane og næringslivet i Sauda og Suldal.