YUM:2022 / UTSTILLARAR

Velkommen
til vår stand

Våre studietilbud er nyskapende, relevante for arbeidslivet og har internasjonal aktualitet.

Universitetet i Stavanger (UIS)

Ved Universitetet i Stavanger kan du studere mye forskjellig. Felles for alle utdanningene våre er at de er nyskapende, relevante for arbeidslivet og har internasjonal aktualitet.

Vi har et variert studietilbud innenfor 15 studieretninger på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Du kan også starte med et årsstudium som kan bli det førsteåret i en bachelorgrad, og deretter fortsette på en mastergrad. Les mer om våre utdanninger på våre nettsider.

TikTok

Bli med på konkurransen vår på

delta her

Galleri

Her får du eit lite innblikk i kva me gjer.
Ingen bilete i galleriet endå...

Vil du vite meir om oss?
Ta gjerne kontakt:

Evelyn Røed
mob.
Følg oss på sosiale medier:

Dette er YUM

Kva skal du bli? Kva utdanning skal du ta? Kvar kjem du til å bu?

Me veit at ein på ungdomsskulen og vidaregåande går rundt med mange spørsmål og tankar rundt framtid og utdanningsval. Målet med YUM er å bidra til å gjera desse vala litt enklare ved å synleggjera kva moglegheiter ein har innanfor utdanningsløp og arbeidsplassar i indre Ryfylke.

Gjennom heile året vil du kunne ta i bruk denne portalen for å finne informasjon om dei ulike arbeidsplassane og yrkesvala som regionen vår kan tilby. Kvart år arrangerer me også ei årleg Yrkes - og utdanninsmesse (YUM) der me ønskjer å gi deg informasjon og inspirasjon til utdanning - og yrkesval i indre Ryfylke. Her vil du også kunne møte dei ulike bedriftene på stand for å få meir informasjon.

YUM

YUM er eit samarbeid mellom Sauda VGS, Rytopp,  ungdomsskulane, kommunane og næringslivet i Sauda og Suldal.
Telefon: 906 84 861
Epost: marit@suldalvekst.no