YUM:2022 / UTSTILLARAR

Velkommen
til vår stand

Karmsund videregående skole - en stor, moderne videregående skole for yrkesfag.

Karmsund videregående skole

Hvorfor velge Karmsund videregående skole?

Karmsund videregående skole - en stor, moderne videregående skole for yrkesfag med omlag 900 elever/studenter og 180 ansatte. Vi er en stor, moderne videregående skole for Elektrofag, Helse- og oppvekstfag, Restaurant- og matfag og Teknologi- og industrifag, påbygg og opplæring for voksne. Vi har også en stor og flott idrettshall.

  • Vi har engasjerte og dyktige lærere som legger på vekt på å gi elevene en naturlig overgang til videre læreløp.
  • Vi har et godt fagtilbud.
  • Vi samarbeider godt med mellom opplæringskontor. lokale matprodusenter og hotell- og restaurantbransjen.
  • Vi deltar på arrangement og konkurranser som Tine-cup, Skole-NM for Vg2-elever innen kokk- og servitørfag og matfagene.
  • Entreprenørskap og ungdomsbedrift er viktige satsingsområder som Karmsund vgs. har gjort det bra på de siste 10 årene, med stor deltakelse på fylkesmessen, og NM for ungdomsbedrifter. Elevene setter stor pris på å få være med i ungdomsbedrift, og alle de ulike arrangement, og konkurranser vi har. Dette gir en mer praktisk og kreativ skolehverdag.
  • Vi har også mange interessante bedriftsbesøk i alle fag.

Velkommen som elev hos oss!

Restaurant- og matfag

Er du interessert i mat og matproduksjon? Ønsker du å bli kokk, baker, konditor, pølsemaker eller servitør? Restaurant- og matfag er utdanningsprogrammet for deg som ønsker en fagutdanning innen matindustrien.

Maritime fag

Du som velger teknikk og industriell produksjon, bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Du bør både kunne arbeide selvstendig og samarbeide med andre. Interesse for ny teknologi er også viktig. Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen teknisk industri, skipsindustri, tekoindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri og i oljebransjen. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene, hvor det å arbeide etter prosedyrer og tegninger og med registrering og dokumentasjon er svært viktig.

Bli med på konkurransen vår på

delta her

Galleri

Her får du eit lite innblikk i kva me gjer.
Ingen bilete i galleriet endå...

Vil du vite meir om oss?
Ta gjerne kontakt:

Følg oss på sosiale medier:

Dette er YUM

Kva skal du bli? Kva utdanning skal du ta? Kvar kjem du til å bu?

Me veit at ein på ungdomsskulen og vidaregåande går rundt med mange spørsmål og tankar rundt framtid og utdanningsval. Målet med YUM er å bidra til å gjera desse vala litt enklare ved å synleggjera kva moglegheiter ein har innanfor utdanningsløp og arbeidsplassar i indre Ryfylke.

Gjennom heile året vil du kunne ta i bruk denne portalen for å finne informasjon om dei ulike arbeidsplassane og yrkesvala som regionen vår kan tilby. Kvart år arrangerer me også ei årleg Yrkes - og utdanninsmesse (YUM) der me ønskjer å gi deg informasjon og inspirasjon til utdanning - og yrkesval i indre Ryfylke. Her vil du også kunne møte dei ulike bedriftene på stand for å få meir informasjon.

YUM

YUM er eit samarbeid mellom Sauda VGS, Rytopp,  ungdomsskulane, kommunane og næringslivet i Sauda og Suldal.
Telefon: 906 84 861
Epost: marit@suldalvekst.no