YUM:2022 / UTSTILLARAR

Velkommen
til vår stand

SparebankenVest er Noregs tredje største sparebank og eit komplett finanshus for meir enn 290 000 person- og bedriftskundar.

Sparebanken Vest

Sparebanken Vest er Noregs tredje største sparebank og eit komplett finanshus for meir enn290 000 person- og bedriftskundar. Me er stolt over å vere eit sjølvstendig finanskonsern med hovudkontor i Bergen, med ei viktig rolle i mykje av den verdiskapinga som skjer på Vestlandet. Hjå oss vil du møte ein personleg bank, med dedikerte finansrådgivarar. Sparebanken Vest har 34 kontor frå Nærbø i sør til Måløy i nord.

 

Sparebanken Vest som arbeidsgivar vil gjere det me kan for at du skal lykkast i jobben din. Som ansatt er du den viktigaste ressursen for at me skal kunne gi gode råd tilkundane våre. Sparebanken Vest sin visjon er «Alt me gjer, gjer me for å bidra til at livet på Vestlandet skal bli endå litt betre». Me i Sparebanken Vest har som ambisjon å vere framtidas sparebank. Me ønskjer å gi kundane våre den beste kundeopplevinga, samstundes som me heile tida jobbar for å bidra til eit berekraftig samfunn.

 

Våre arbeidsoppgåversom finansrådgivarar i våre kontor i Sauda og på Sand:
 • Byggje og utvikle relasjonar til våre kundar
 • Sal og rådgiving av kreditt, sparing og plassering, forsikring og andre banktjenester til bankens eksisterende og nye kunder.
 • Utarbeide planar for oppfølging av eigen portefølje
 • Ansvar for lønnsomhet og resultatkrav til eigen portefølje

 

Faglege kvalifikasjonar:
 • Relevant utdanning frå universitet eller høgskule (finans/økonomi/administrasjon)
 • Interesse for finansielle produkter og tenester og gjerne kredittfagleg kunnskap

 

Personlege kvalifikasjonar:
 • Proaktiv, sjølvstendig, engasjert og fleksibel
 • Kontaktskapande og relasjonsbyggande, både eksternt og internt
 • Har nettverk og kjennskap til lokalmiljøet
 • Trivs i eit hektisk og pulserande miljø
 • Er målretta og strukturert

Bli med på konkurransen vår på

delta her

Galleri

Her får du eit lite innblikk i kva me gjer.
Ingen bilete i galleriet endå...

Vil du vite meir om oss?
Ta gjerne kontakt:

Hans Olav Brustveit
mob.
Følg oss på sosiale medier:

Dette er YUM

Kva skal du bli? Kva utdanning skal du ta? Kvar kjem du til å bu?

Me veit at ein på ungdomsskulen og vidaregåande går rundt med mange spørsmål og tankar rundt framtid og utdanningsval. Målet med YUM er å bidra til å gjera desse vala litt enklare ved å synleggjera kva moglegheiter ein har innanfor utdanningsløp og arbeidsplassar i indre Ryfylke.

Gjennom heile året vil du kunne ta i bruk denne portalen for å finne informasjon om dei ulike arbeidsplassane og yrkesvala som regionen vår kan tilby. Kvart år arrangerer me også ei årleg Yrkes - og utdanninsmesse (YUM) der me ønskjer å gi deg informasjon og inspirasjon til utdanning - og yrkesval i indre Ryfylke. Her vil du også kunne møte dei ulike bedriftene på stand for å få meir informasjon.

YUM

YUM er eit samarbeid mellom Sauda VGS, Rytopp,  ungdomsskulane, kommunane og næringslivet i Sauda og Suldal.
Telefon: 906 84 861
Epost: marit@suldalvekst.no