YUM:2021 / UTSTILLARAR

Velkommen
til vår stand

Statkraft har meir enn 125 års erfaring med vannkraft og er Europas største vannkraftprodusent.

Bjørn Sandvik
Kraftverksjef Ulla-Førre
mob.

Statkraft Energi

Statkraft har meir enn 125 års erfaring med vannkraft og er Europas største vannkraftprodusent.

 

Vannkraft er fornybar, rein, forutsigbar og fleksibel

Totalt i Noreg kjem faktisk 99 prosent av all kraftproduksjon frå vannkraft der Statkraft har produsert ein stor andel av dette. Statkraft Region Sør-Norge har ansvar for drift og vedlikehald av Statkraft sine vannkraftanlegg i Rogaland, Vestland, Vestfold og Telemark og Viken. Anlegga blir drifta av fire kraftverksgrupper, Ulla-Førre, Hardanger, Mår & Nore og Tokke i samarbeid med region kontor i Sauda og Dalen.

 

Lærlinger

Vi har mange fagområder, men vil nevne elektro, mekanisk, bygg, HMS, økonomi og data. Vi tar kvart år inn lærlingar innan energimontørfaget og industrimekanikarfaget.

 

Ta ein kikk på heimesida vår, der kan du lese meir om vannkraft, men og om andre delar av vår verksemd som vindkraft, solkraft, fjernvarme, gasskraft og biokraft.

Bli med på konkurransen vår på

delta her

Galleri

Her får du eit lite innblikk i kva me gjer.
Ingen bilete i galleriet endå...

Vil du vite meir om oss?
Ta gjerne kontakt:

Bjørn Sandvik
Kraftverksjef Ulla-Førre
mob.

Statkraft Region Vest

Suldalsosen

4237 SULDALSOSEN

Følg oss på sosiale medier:

Dette er YUM

Kva skal du bli? Kva utdanning skal du ta? Kvar kjem du til å bu?

Me veit at ein på ungdomsskulen og vidaregåande går rundt med mange spørsmål og tankar rundt framtid og utdanningsval. Målet med denne nettsida er å bidra til å gjera desse vala litt enklare ved å synleggjera kva moglegheiter ein har innanfor utdanningsløp og arbeidsplassar i indre Ryfylke.

Gjennom heile året vil du kunne ta i bruk denne portalen for å finne informasjon om dei ulike arbeidsplassane og yrkesvala som regionen vår kan tilby. Kvart år arrangerer me også ei årleg Yrkes - og utdanninsmesse (YUM) der me ønskjer å gi deg informasjon og inspirasjon til utdanning - og yrkesval i indre Ryfylke. Her vil du også kunne møte dei ulike bedriftene på stand for å få meir informasjon.

YUM

YUM er eit samarbeid mellom Sauda VGS, Rytopp,  ungdomsskulane, kommunane og næringslivet i Sauda og Suldal.
Telefon: 930 83 452
Epost: ragnar@saudaferie.no