YUM:2022 / UTSTILLARAR

Velkommen
til vår stand

Statkraft har meir enn 125 års erfaring med vasskraft og er Europa sin største vasskraftprodusent.

Bjørn Sandvik
Kraftverksjef Ulla-Førre
mob.

Statkraft Energi

Statkraft har meir enn 125 års erfaring med vannkraft og er Europas største produsent av fornybar energi. Statkraft skal bidra med meir kraft til ei grøn framtid.

Statkraft Region Sør Norge

Statkraft Region Sør Norge har ansvar for drift og vedlikehald av Statkraft sine vasskraftanlegg i Rogaland, Vestland, Vestfold og Telemark og Viken. Anlegga blir drifta av fire kraftverksgrupper; Ulla-Førre, Hardanger, Mår & Nore og Tokke i samarbeid med regionkontor iSauda og Dalen.

Statkraft i Sauda og Suldal kan tilby spanande moglegheiter innanfor fleire fagområde relatert til drift, vedlikehald og vidareutvikling av våre anlegg.

Lærlingar Ulla-Førre, Suldal

Vi har alltid lærlingar innan energimontørfaget og industrimekanikarfaget. Me har også YSK elevar hjå oss. Hausten 2023 vil me søke etter ny lærling innan industrimekanikarfaget.

Ta ein kikk på heimesida vår, der kan du lese meir om vasskraft, men og om andre delar av vår verksemd som vindkraft, solkraft, fjernvarme, gasskraft og biokraft.

Bli med på konkurransen vår på

delta her

Galleri

Her får du eit lite innblikk i kva me gjer.
Ingen bilete i galleriet endå...

Vil du vite meir om oss?
Ta gjerne kontakt:

Bjørn Sandvik
Kraftverksjef Ulla-Førre
mob.

Statkraft Region Vest

Suldalsosen

4237 SULDALSOSEN

Følg oss på sosiale medier:

Dette er YUM

Kva skal du bli? Kva utdanning skal du ta? Kvar kjem du til å bu?

Me veit at ein på ungdomsskulen og vidaregåande går rundt med mange spørsmål og tankar rundt framtid og utdanningsval. Målet med YUM er å bidra til å gjera desse vala litt enklare ved å synleggjera kva moglegheiter ein har innanfor utdanningsløp og arbeidsplassar i indre Ryfylke.

Gjennom heile året vil du kunne ta i bruk denne portalen for å finne informasjon om dei ulike arbeidsplassane og yrkesvala som regionen vår kan tilby. Kvart år arrangerer me også ei årleg Yrkes - og utdanninsmesse (YUM) der me ønskjer å gi deg informasjon og inspirasjon til utdanning - og yrkesval i indre Ryfylke. Her vil du også kunne møte dei ulike bedriftene på stand for å få meir informasjon.

YUM

YUM er eit samarbeid mellom Sauda VGS, Rytopp,  ungdomsskulane, kommunane og næringslivet i Sauda og Suldal.
Telefon: 906 84 861
Epost: marit@nhryfylke.no