YUM:2022 / UTSTILLARAR

Velkommen
til vår stand

Hydro er eit leiande industriselskap som ønskjer å bidra til ei bærekraftig framtid.

Dame framføre kraftstasjon
Foto: Hydro/Lyse

Hydro Energi Røldal-Suldal

Hydro er eit leiande industriselskap som ønskjer å bidra til ei bærekraftig framtid. Formålet vårt er å skapa meir livskraftige samfunn gjennom nyskapande og effektiv utvikling av naturressursar til miljøvennlege løysingar og produkt. Sidan 1905 har Hydro utvikla naturressurser til verdifulle produkt for folk og verksemder og skapt trygge arbeidsplasser for våre 30 000 tilsette i 40 land.

Hydro Energi har meir enn 100 års erfaring frå produksjon av fornybar energi. I dag er me ein av dei tre størstevannkraftprodusentane i Noreg og ein betydeleg marknadsaktør i Norden og Brasil. Me er ansvarlege for å utvikla nye forretningsmuligheter for Hydroinnen både fornybar energi, hydrogen og batteri, og me støttar alle Hydro sineforretningsområde innan kontraktar, forsyningssikkerhet og rammevilkår forenergi.

Forretningsområdet Hydro Energi har tre hovudoppgåver: Å produsera elektrisk kraft på ein effektiv og markedsoptimalisert måte; å hjelpa resten av det globale Hydrosystemet med å skaffa kostnadseffektive energi løysingar; og å driva fram nye forretnings mogelegheiter for Hydro knytt til energiteknologi.

Helse, miljø og sikkerhet er vår viktigaste prioritet. Me arbeider hardtfor ein skadefri arbeidsplass og kontinuerlig betring av alle våre aktivitetar og prosessar.

Hydro Energi har operatørskap for 40 vannkraftverk og ein vindpark i Noreg, med total produksjon på 14 TWh. Kraftverka ligger i områda Røldal-Suldal, Sogn, Telemark, Vennesla, Stavanger og en vindpark på Tonstad. Røldal-Suldal anlegga er, saman med anlegga i Stavanger, eigd av Lyse Kraft DA som er Noregs 3. største produksjonsselskap med ein årleg kraftproduksjonskapasitet på 9,5 TWh. Lyse eig 74,4% og Hydro 25,6%

Tradisjon, kraft og kunnskap kjenneteiknar anlegga våre. Omtanke, mot og samarbeid er vår måte å arbeide på.

Bli med på konkurransen vår på

delta her

Galleri

Her får du eit lite innblikk i kva me gjer.
Ingen bilete i galleriet endå...
Foto: Hydro/Lyse

Vil du vite meir om oss?
Ta gjerne kontakt:

Agnes Lykkebø Oppisov
mob.
Følg oss på sosiale medier:

Dette er YUM

Kva skal du bli? Kva utdanning skal du ta? Kvar kjem du til å bu?

Me veit at ein på ungdomsskulen og vidaregåande går rundt med mange spørsmål og tankar rundt framtid og utdanningsval. Målet med YUM er å bidra til å gjera desse vala litt enklare ved å synleggjera kva moglegheiter ein har innanfor utdanningsløp og arbeidsplassar i indre Ryfylke.

Gjennom heile året vil du kunne ta i bruk denne portalen for å finne informasjon om dei ulike arbeidsplassane og yrkesvala som regionen vår kan tilby. Kvart år arrangerer me også ei årleg Yrkes - og utdanninsmesse (YUM) der me ønskjer å gi deg informasjon og inspirasjon til utdanning - og yrkesval i indre Ryfylke. Her vil du også kunne møte dei ulike bedriftene på stand for å få meir informasjon.

YUM

YUM er eit samarbeid mellom Sauda VGS, Rytopp,  ungdomsskulane, kommunane og næringslivet i Sauda og Suldal.
Telefon: 906 84 861
Epost: marit@suldalvekst.no