YUM:2021 / UTSTILLARAR

Velkommen
til vår stand

Hydro er eit leiande industriselskap som ønskjer å bidra til ei bærekraftig framtid.

Hydro Energi Røldal-Suldal

Hydro er eit leiande industriselskap som ønskjer å bidra til ei bærekraftig framtid. Formålet vårt  er å skapa meir livskraftige samfunn gjennom nyskapande og effektiv utvikling av naturressursar til miljøvennlege løysingar og produkt. Sidan 1905 har Hydro utvikla naturressurser til verdifulle produkt for folk og verksemder og skapt trygge arbeidsplasser for våre 34 000 tilsette ved fleire enn 140 verk i 40 land.

 

Forretningsområdet Energi har tre hovedoppgåver: Å produsera elektrisk kraft på ein effektiv og markedsoptimalisert måte; å hjelpa resten av det globale Hydro-systemet med å skaffa kostnadseffektive energiløysingar; og å driva fram nye forretnings moglegheiter for Hydro knytt til energiteknologi. Helse, miljø og sikkerhet er vår viktigaste prioritet, og me har mål om sikker drift, utan skader på personell og miljø. Me arbeider hardt for ein skadefri arbeidsplass og kontinuerligforbedring av alle våre aktiviteter og prosessar.

 

Hydro er i dag operatør av 33  vasskraftverk i Noreg, med totalnormalproduksjon på 13 TWh. Desse kraftverka ligg i områda Røldal-Suldal, Sogn, Telemark, Stavanger og Vennesla. I tillegg styrer og overvakar me fem kraftverk for andre, samt at me er operatør av Tonstad vindpark. Røldal-Suldal anlegga er, saman med anlegga i Stavanger, eigd av Lyse Kraft DA som er Noregs 3 største produksjonsselskap med ein årlig kraftproduksjonskapasitet på 9,5 TWh. Lyse eig74,4% og Hydro 25,6%

  

Ved anlegga i Røldal-Suldal er me rundt 30 tilsette innanfor diverse administrasjon, ingeniørar og fagarbeidarar innanfor elkraft, elektroteknikk/ automasjon, mekanisk og bygg. Arbeidsoppgåvene er svært varierte og inneber ferdsel i fjellet både sommar og vinter, samt både tekniske, utfordrande og administrative oppgåver inne og ute.

Tradisjon, kraft og kunnskap kjenneteiknar anlegga våre.

Omtanke, mot og samarbeid er vår måte å arbeide på.

Bli med på konkurransen vår på

delta her

Galleri

Her får du eit lite innblikk i kva me gjer.
Ingen bilete i galleriet endå...

Vil du vite meir om oss?
Ta gjerne kontakt:

Anne Blekestad
mob.
Følg oss på sosiale medier:

Dette er YUM

Kva skal du bli? Kva utdanning skal du ta? Kvar kjem du til å bu?

Me veit at ein på ungdomsskulen og vidaregåande går rundt med mange spørsmål og tankar rundt framtid og utdanningsval. Målet med denne nettsida er å bidra til å gjera desse vala litt enklare ved å synleggjera kva moglegheiter ein har innanfor utdanningsløp og arbeidsplassar i indre Ryfylke.

Kvart år arrangerer me også ei årleg Yrkes - og utdanninsmesse (YUM) der me ønskjer å gi deg informasjon og inspirasjon til utdanning - og yrkesval i indre Ryfylke. Her vil du få presentasjonar frå fleire spanande arbeidsplasser, du vil  høyre frå andre unge ryfylkingar om kva val dei har tatt, du vil få moglegheit til å stille spørsmål du sit på og du vil få informasjon om korleis du får mest mogleg utav denne portalen. I 2021 blir utdanningsmessa arrangert digitalt.

YUM

YUM er eit samarbeid mellom Sauda VGS, Rytopp,  ungdomsskulane, kommunane og næringslivet i Sauda og Suldal.