YUM:2021 / UTSTILLARAR

Velkommen
til vår stand

Vi sørger for at vi har god og sikker strømforsyning i Norge.

Statnett SF

Hva gjør Statnett?

I Norge har vi 3 nivåer  på strømnettet fra kraftstasjonene til husveggen til folk:

•Distribusjonsnett (Lokale nettselskap / everk) 220V – 22kV.

•Regionalnett (Nettselskaper) 66kV – 132kV.

•SENTRALNETTET 300 – 420 kV.

Statnett driver sentralnettet i Norge. Vi jobber også med kabler til utlandet. De siste årene har vi bygget for 50-70 milliarder kroner. Vårt fokus er bedre forsyningskvalitet, økt produksjon fra fornybare energikilder, økt verdiskaping, befolkningsvekst, bidra klimaløsninger og å ruste opp gamle anlegg.

Hvem jobber i Statnett?

Statnett totalt ca 1200 ansatte fordelt på mange ulike yrkesgrupper, deriblant ingeniører,teknikere, økonomer, it-folk, energimontører. Som ansatt jobber du med med transformatorer, brytere, styringsanlegg, samleskinner, master og linjer,strøm- og spenningstrafoer og kabler. Vi tar oss også av vedlikehold og nybygging. Samlet sørger dette for at vi har god og sikker strømforsyning i Norge.

Fra videregående skole elektrofag kan vi gi utdanning i energimontørfaget.

Vi søker lærlinger

Synes du energibransjen er spennende, og er du motivert til å bli lærling i en bedrift med viktig samfunnsansvar? Vi søker ca 15 lærlinger i energimontørfaget. Vi ønsker deg som har godkjent skolegang fra VG2 eller avlegger eksamen i år. Godt humør og stå-på-vilje er også viktig. Utlysninger blir lagt ut her.

Bli med på konkurransen vår på

delta her

Galleri

Her får du eit lite innblikk i kva me gjer.
Ingen bilete i galleriet endå...

Vil du vite meir om oss?
Ta gjerne kontakt:

Atle Stålesen
mob.
Følg oss på sosiale medier:

Dette er YUM

Kva skal du bli? Kva utdanning skal du ta? Kvar kjem du til å bu?

Me veit at ein på ungdomsskulen og vidaregåande går rundt med mange spørsmål og tankar rundt framtid og utdanningsval. Målet med denne nettsida er å bidra til å gjera desse vala litt enklare ved å synleggjera kva moglegheiter ein har innanfor utdanningsløp og arbeidsplassar i indre Ryfylke.

Kvart år arrangerer me også ei årleg Yrkes - og utdanninsmesse (YUM) der me ønskjer å gi deg informasjon og inspirasjon til utdanning - og yrkesval i indre Ryfylke. Her vil du få presentasjonar frå fleire spanande arbeidsplasser, du vil  høyre frå andre unge ryfylkingar om kva val dei har tatt, du vil få moglegheit til å stille spørsmål du sit på og du vil få informasjon om korleis du får mest mogleg utav denne portalen. I 2021 blir utdanningsmessa arrangert digitalt.

YUM

YUM er eit samarbeid mellom Sauda VGS, Rytopp,  ungdomsskulane, kommunane og næringslivet i Sauda og Suldal.