YUM:2023 / UTSTILLARAR

Velkommen
til vår stand

Sterling White Halibut AS er et kveiteoppdrettsselskap med 42 ansatte.

Bilde av hus ved fjorden
Foto: Sterling White Halibut

Sterling White Halibut

Sterling White Halibut AS er et kveiteoppdrettsselskap med 42 ansatte. Vi har produksjonskontor i Hjelmeland, eget klekkeri i Rørvik i Trøndelag, påvekst anlegg i Vindafjord og Suldal i Rogaland og sjøanlegg i Hjelmeland. Vi har også eget slakteri og hovedkontor på Mekjarvik i Randaberg. Slaktefisken tas opp med prosessbåt, der kveiten blir tatt opp ved merdkanten, og bløgget ombord. Den blir så fraktet til slakteriet i Mekjarvik for videre foredling.

Våre medarbeidere er de fremste innenfor sine fagfelt og bidrar sterkt til at vi årlig leverer over 1,5 million kilo førsteklasses Sterling® Kveite til krevende kunder over hele verden – i hovedsak Norge, Storbritannia, Sverige, USA, Be-Ne-Lux og Tyskland.

Sterling White Halibut AS skal være den ledende globale tilbyder av oppdrettet kveite gjennom bærekraftig produksjon, pålitelig forsyning, innovasjon og konkurransedyktig verdi.

Sterling White Halibut med sine 5 produksjonsavdelinger har et veldig godt arbeidsmiljø, og alle kjenner alle. Vi har et høyt fokus på HMS i alle avdelinger. Vi er i planleggingsfasen til flere lokaliteter i Ryfylke både sjø og land da vi skal øke produksjonen gjennom de neste årene.

Lærlinger som starter hos oss, må gå Naturbruk og Akvakultur. Yrkestittel: Driftstekniker

Bli med på konkurransen vår på

delta her

Galleri

Her får du eit lite innblikk i kva me gjer.
Ingen bilete i galleriet endå...
Foto: Sterling White Halibut

Vil du vite meir om oss?
Ta gjerne kontakt:

Følg oss på sosiale medier:

Dette er YUM

Kva skal du bli? Kva utdanning skal du ta? Kvar kjem du til å bu?

Me veit at ein på ungdomsskulen og vidaregåande går rundt med mange spørsmål og tankar rundt framtid og utdanningsval. Målet med YUM er å bidra til å gjera desse vala litt enklare ved å synleggjera kva moglegheiter ein har innanfor utdanningsløp og arbeidsplassar i indre Ryfylke.

Gjennom heile året vil du kunne ta i bruk denne portalen for å finne informasjon om dei ulike arbeidsplassane og yrkesvala som regionen vår kan tilby. Kvart år arrangerer me også ei årleg Yrkes - og utdanninsmesse (YUM) der me ønskjer å gi deg informasjon og inspirasjon til utdanning - og yrkesval i indre Ryfylke. Her vil du også kunne møte dei ulike bedriftene på stand for å få meir informasjon.

YUM

YUM er eit samarbeid mellom Sauda VGS, Rytopp,  ungdomsskulane, kommunane og næringslivet i Sauda og Suldal.
Telefon: 906 84 861
Epost: marit@nhryfylke.no
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapslar. Cookies blir brukt til å utbetre side navigering, og samle brukarstatistikk for nettsida for å utbetre innhald og brukaroppleving. Du kan sjølv administrere kva du samtykker til ved å klikke på Preferansar. Les vår Personvernerklæring for meir informasjon.