YUM:2022 / UTSTILLARAR

Velkommen
til vår stand

Kvalitet og kompetanse på vegen mot fagbrev.

Bilde av lastebil
Foto: Lærlingskontoret

Lærlingskontoret yrkessjåfør og logistikk SA

Vi er eit lærlingkontor for yrkessjåfør- og logistikkfaget. Våre medlemsbedrifter er lokalisert i store deler av Nord-Rogaland, og vi er godkjent for å ta inn lærlingar i bedrifter i heile Rogaland og Vestland fylke. 

Transportbransjen er i stadig vekst, og det er stort behov for gode yrkessjåførar og logistikkoperatørar. Vil du ha ei utdanning med mange muligheter – vil du ha ein variert og spennande arbeidsdag? Bli med oss på laget.

TikTok

Bli med på konkurransen vår på

delta her

Galleri

Her får du eit lite innblikk i kva me gjer.
Ingen bilete i galleriet endå...
Foto: Læringskontoret

Vil du vite meir om oss?
Ta gjerne kontakt:

Camilla Grindheim
mob.

Ida S Grønnestad

ida@larlingkontoret.no

Følg oss på sosiale medier:

Dette er YUM

Kva skal du bli? Kva utdanning skal du ta? Kvar kjem du til å bu?

Me veit at ein på ungdomsskulen og vidaregåande går rundt med mange spørsmål og tankar rundt framtid og utdanningsval. Målet med YUM er å bidra til å gjera desse vala litt enklare ved å synleggjera kva moglegheiter ein har innanfor utdanningsløp og arbeidsplassar i indre Ryfylke.

Gjennom heile året vil du kunne ta i bruk denne portalen for å finne informasjon om dei ulike arbeidsplassane og yrkesvala som regionen vår kan tilby. Kvart år arrangerer me også ei årleg Yrkes - og utdanninsmesse (YUM) der me ønskjer å gi deg informasjon og inspirasjon til utdanning - og yrkesval i indre Ryfylke. Her vil du også kunne møte dei ulike bedriftene på stand for å få meir informasjon.

YUM

YUM er eit samarbeid mellom Sauda VGS, Rytopp,  ungdomsskulane, kommunane og næringslivet i Sauda og Suldal.
Telefon: 906 84 861
Epost: marit@nhryfylke.no