YUM:2022 / UTSTILLARAR

Velkommen
til vår stand

Velkommen til et år på folkehøgskole!

Folkehøgskulane i Norge

Velkommen til et år på folkehøgskole – et fritt, internatbasert skoleår med vekt på egenmotivert læring uten karakterer eller eksamen. Det er 82 skoler med 700 linjer over hele landet.

Dette er folkehøgskole

Folkehøgskole er verdens frieste skole. På folkehøgskolen erdet hverken karakterer, pensum eller eksamen. Vi tror nemlig du lærer bedre uten press.

Du kan velge mellom 82 skoler og over 700 linjer. Noenskoler har spisset sitt fagtilbud mot et spesielt område som musikk, media, friluftsliv eller teater. Andre skoler har linjetilbud fra ulike fagområder. På folkehøgskole får du prøvd ut et fag i praksis og ikke bare fordypet deg i teori. Du får tett oppfølging av engasjerte lærere. Klassene er gjerne små, med bare 10 – 20 elever.

Folkehøgskoleåret varer i ni måneder, fra august til mai. Det er vanlig å gå på folkehøgskole rett etter videregående. De flestefolkehøgskoleelever er mellom 18 og 25 år. Generelt er aldersgrensen 18 år. Men tre skoler har 16 års grense, og flere skoler tar inn elever mellom 16 og 18 etter individuell vurdering. Ingen folkehøgskoler har øvre aldersgrense.

Livet på folkehøgskole

Når du går på folkehøgskole, bor du på internat. Det vil siat du sover og spiser på skolen. På internatene er det enkelt- eller dobbeltrom, noen internater har bad på rommet, mens andre har bad på gangen. Ofte er det også kjøkken og fellesrom på internatene. Måltidene spiser du ispisesalen sammen med de andre.

Vi mener at man lærer mye av å bo sammen med dem man går på skole med. Du lærer å samarbeide og løse problemer ved å leve sammen med folk som er ulike deg selv. Du lærer også dine med elever å kjenne på en helt annen måte når du også bor sammen med dem.

Folkehøgskole handler ikke bare om det faglige. Det sosiale livet er også en stor del av året på folkehøgskole. Skolene arrangerer elevkvelder, bli-kjent-turer, og andre sosiale arrangementer.

Du kan bruke skolens fellesrom, undervisningsrom og utstyr etter skoletid. Det er alltid noe å finne på og noen som har lyst til å være med. Om det er en spontan kveldstur, volleyballkamp, film, brettspill, bursdagsfeiring i internatstua eller bare sitte med kaffekoppen og prate eller diskutere til langt etter kveldsmaten.

Noen skoler har også organiserte aktiviteter på kvelden somkor, fotballtrening, kveldsmøte, samtalegrupper eller kortere kurs innen ulikefelt.

Ingen søknadsfrist

Du kan søke når du vil fram til skolene starter i august.Opptaksstart er 1. februar. Det vil si at det er fra denne dagen skolenebegynner å sende ut svar på søknadene.

Kompetanse og poeng

Det viktigste du tar med deg fra folkehøgskolen er erfaringene. Noen opparbeider seg en «mappe» av arbeider og prosjekter som viltelle ved opptak til videre studier og jobb. Du får to tilleggspoeng(konkurransepoeng) for videre studier enten fra folkehøgskole eller fra militæret teller ved å ta 60 studiepoeng. Disse to tilleggspoengene teller med på andregangsvitnemålet ditt.

Litt om økonomi

På folkehøgskole får du studiestøtte fra Lånekassen i ti måneder. Fullført folkehøgskole gir rett til å få 40 prosent av lånet omgjorttil stipend. Lånekassen gir støtte for maksimalt to år på folkehøgskole. Du har rett til åtte år med stipend og lån fra Lånekassen. Dersom du bruker ett år påfolkehøgskole bruker du altså opp ett av disse årene.

Chat med oss

Chat gjerne med oss på Instagram her.

Bli med på konkurransen vår på

delta her

Galleri

Her får du eit lite innblikk i kva me gjer.
Ingen bilete i galleriet endå...

Vil du vite meir om oss?
Ta gjerne kontakt:

Terje Wehus
mob.
Følg oss på sosiale medier:

Dette er YUM

Kva skal du bli? Kva utdanning skal du ta? Kvar kjem du til å bu?

Me veit at ein på ungdomsskulen og vidaregåande går rundt med mange spørsmål og tankar rundt framtid og utdanningsval. Målet med YUM er å bidra til å gjera desse vala litt enklare ved å synleggjera kva moglegheiter ein har innanfor utdanningsløp og arbeidsplassar i indre Ryfylke.

Gjennom heile året vil du kunne ta i bruk denne portalen for å finne informasjon om dei ulike arbeidsplassane og yrkesvala som regionen vår kan tilby. Kvart år arrangerer me også ei årleg Yrkes - og utdanninsmesse (YUM) der me ønskjer å gi deg informasjon og inspirasjon til utdanning - og yrkesval i indre Ryfylke. Her vil du også kunne møte dei ulike bedriftene på stand for å få meir informasjon.

YUM

YUM er eit samarbeid mellom Sauda VGS, Rytopp,  ungdomsskulane, kommunane og næringslivet i Sauda og Suldal.
Telefon: 906 84 861
Epost: marit@suldalvekst.no