YUM:2021 / UTSTILLARAR

Velkommen
til vår stand

Som lærling i Alsaker-konsernet får du ei allsidig læretid der du er innom alle ledd av produksjonen.

Alsaker Fjordbruk

Alsaker Fjordbruk er eitt av dei leiande oppdrettskonserna i Noreg, når det gjeld produksjon av laks.

Fokuset vårt er å gjera det me er best på! Dette betyr at me konsentrerer oss om produksjon av laks; Frå innlegg av rogn, til settefisk og vidare til matfisk og slakteri. Sluttproduktet vårt er sløyd, fersk laks i kassar klar for å skipast ut i verda.

Ynskjer du deg ein arbeidsdag der du får jobbe med praktiske oppgåver? Me tilbyr rikeleg med frisk luft, heite dagar i sola, og frisk nordavind vinterstid! Saman med trivelege og dyktige kollegar vil de jobbe for å produsere førsteklasses måltid til heile verda!

Alsaker Fjordbruk samarbeider med fiskerifagleg opplæringskontor for Rogaland og MAROPP – maritimtopplæringskontor, og tilbyr læreplassar både på settefisk-, og matfiskanlegg, samt på brønnbåt. Me er stolte av å ha mange og flinke fagutdanna innan våre fagområde, og kan tilby mellom anna akvakultur, samt matros- og motormannfaget. Arbeidsområdet vårt er stort, vår nordlegaste lokalitet finn du i Alver kommune, og den sørlegaste i Sandnes kommune.

Som lærling i Alsaker konsernet får du ei allsidig læretid, der du i løpet av opplæringa får vera innom alle delane av produksjonen.

Bli med på konkurransen vår på

delta her

Galleri

Her får du eit lite innblikk i kva me gjer.
Ingen bilete i galleriet endå...
Foto: John Asle Hansen, Salt Ship design, John Asle Hansen, Yvonne Sett, John Asle Hansen, Edmund Mongstad

Vil du vite meir om oss?
Ta gjerne kontakt:

Helga Irene Pettersen
mob.
Følg oss på sosiale medier:

Dette er YUM

Kva skal du bli? Kva utdanning skal du ta? Kvar kjem du til å bu?

Me veit at ein på ungdomsskulen og vidaregåande går rundt med mange spørsmål og tankar rundt framtid og utdanningsval. Målet med denne nettsida er å bidra til å gjera desse vala litt enklare ved å synleggjera kva moglegheiter ein har innanfor utdanningsløp og arbeidsplassar i indre Ryfylke.

Kvart år arrangerer me også ei årleg Yrkes - og utdanninsmesse (YUM) der me ønskjer å gi deg informasjon og inspirasjon til utdanning - og yrkesval i indre Ryfylke. Her vil du få presentasjonar frå fleire spanande arbeidsplasser, du vil  høyre frå andre unge ryfylkingar om kva val dei har tatt, du vil få moglegheit til å stille spørsmål du sit på og du vil få informasjon om korleis du får mest mogleg utav denne portalen. I 2021 blir utdanningsmessa arrangert digitalt.

YUM

YUM er eit samarbeid mellom Sauda VGS, Rytopp,  ungdomsskulane, kommunane og næringslivet i Sauda og Suldal.