YUM:2022 / UTSTILLARAR

Velkommen
til vår stand

Alsaker Fjordbruk er eitt av dei leiande oppdrettskonserna i Noreg, når det gjeld produksjon av laks.

Foto; Beate Kildal Rønning, Øyvind Bokn, Øyvind Hope, Ole Berntsen, John Asle Hansen, Edmund Mongstad og Thomas Leite

Alsaker Fjordbruk

Alsaker Fjordbruk er eitt av dei leiande oppdrettskonserna i Noreg, når det gjeld produksjon av laks.

Fokuset vårt er å gjera det me er best på! Dette betyr at me konsentrerer oss om produksjon av laks; Frå innlegg av rogn, til settefisk og vidare til matfisk og slakteri. Sluttproduktet vårt er sløyd, fersk laks i kassar klar for å skipast ut i verda.

Ynskjer du deg ein arbeidsdag der du får jobbe med praktiske oppgåver? Me tilbyr rikeleg med frisk luft, heite dagar i sola, og frisk nordavind vinterstid! Saman med trivelege og dyktige kollegar vil du jobbe for å produsere førsteklasses måltid til heile verda!

Alsaker Fjordbruk samarbeider med fiskerifagleg opplæringskontor for Rogaland og MAROPP – maritimtopplæringskontor, og tilbyr læreplassar både på settefisk-, og matfiskanlegg, samt på brønnbåten vår Kristoffer Tronds. Me er stolte av å ha mange og flinke fagutdanna tilsette innan våre fagområde, og kan tilby læreplass i akvakultur, samt matros- og skipsmotormekanikarfaget. Arbeidsområdet vårt er stort, vår nordlegaste lokalitet finn du i Alver kommune, og den sørlegaste i Sandnes kommune.

Som lærling i Alsaker-konsernet får du ei allsidig læretid, der du i løpet av opplæringa får vera innom alle delar av produksjonen.

Bli med på konkurransen vår på

delta her

Galleri

Her får du eit lite innblikk i kva me gjer.
Ingen bilete i galleriet endå...
Foto; Beate Kildal Rønning, Øyvind Bokn, Øyvind Hope, Ole Berntsen, John Asle Hansen, Edmund Mongstad og Thomas Leite

Vil du vite meir om oss?
Ta gjerne kontakt:

Helga Irene Pettersen
mob.
Følg oss på sosiale medier:

Dette er YUM

Kva skal du bli? Kva utdanning skal du ta? Kvar kjem du til å bu?

Me veit at ein på ungdomsskulen og vidaregåande går rundt med mange spørsmål og tankar rundt framtid og utdanningsval. Målet med YUM er å bidra til å gjera desse vala litt enklare ved å synleggjera kva moglegheiter ein har innanfor utdanningsløp og arbeidsplassar i indre Ryfylke.

Gjennom heile året vil du kunne ta i bruk denne portalen for å finne informasjon om dei ulike arbeidsplassane og yrkesvala som regionen vår kan tilby. Kvart år arrangerer me også ei årleg Yrkes - og utdanninsmesse (YUM) der me ønskjer å gi deg informasjon og inspirasjon til utdanning - og yrkesval i indre Ryfylke. Her vil du også kunne møte dei ulike bedriftene på stand for å få meir informasjon.

YUM

YUM er eit samarbeid mellom Sauda VGS, Rytopp,  ungdomsskulane, kommunane og næringslivet i Sauda og Suldal.
Telefon: 906 84 861
Epost: marit@nhryfylke.no