YUM:2021 / UTSTILLARAR

Velkommen
til vår stand

Våre fagområder; elektro, maskin, bygg, data og økonomi.

Saudefaldene

Saudefaldene produserer vannkraft og driver regionalnett i Sauda. Normal årligkraftproduksjon i Saudefaldene er 1810 GWh. Dette tilsvarer ca. 1,5 % av Norgestotale kraftproduksjon.

Saudefaldene driver 7 kraftverk med tilhørende overføringsanlegg, demninger, luker og tunneler. Reguleringsområdet er 421 km2 stort og strekker seg ut nord/øst fra Sauda. I hovedsak jobber våre ansatte med operativt vedlikehold av kraftanlegg, driftssentral, produksjonsplanlegging, prosjektarbeid og administrasjon/ledelse.

Saudefaldene har totalt 33 ansatte og 1-2 lærlinger. Våre ansatte er dyktige fagfolk og høyskoleutdannede innen fagområdene elektro, maskin, bygg, data og økonomi.

Bli med på konkurransen vår på

delta her

Galleri

Her får du eit lite innblikk i kva me gjer.
Ingen bilete i galleriet endå...

Vil du vite meir om oss?
Ta gjerne kontakt:

Følg oss på sosiale medier:

Dette er YUM

Kva skal du bli? Kva utdanning skal du ta? Kvar kjem du til å bu?

Me veit at ein på ungdomsskulen og vidaregåande går rundt med mange spørsmål og tankar rundt framtid og utdanningsval. Målet med denne nettsida er å bidra til å gjera desse vala litt enklare ved å synleggjera kva moglegheiter ein har innanfor utdanningsløp og arbeidsplassar i indre Ryfylke.

Kvart år arrangerer me også ei årleg Yrkes - og utdanninsmesse (YUM) der me ønskjer å gi deg informasjon og inspirasjon til utdanning - og yrkesval i indre Ryfylke. Her vil du få presentasjonar frå fleire spanande arbeidsplasser, du vil  høyre frå andre unge ryfylkingar om kva val dei har tatt, du vil få moglegheit til å stille spørsmål du sit på og du vil få informasjon om korleis du får mest mogleg utav denne portalen. I 2021 blir utdanningsmessa arrangert digitalt.

YUM

YUM er eit samarbeid mellom Sauda VGS, Rytopp,  ungdomsskulane, kommunane og næringslivet i Sauda og Suldal.