YUM:2021 / UTSTILLARAR

Velkommen
til vår stand

Studer naturbruk og salg-og service på Strand videregående skole.

Strand videregående skole

På Strand vgs. har vi en positiv grunnholdning til alle elever.  Alle har et læringspotensiale er vår påstand, og det er vår oppgave å hjelpe elevene til å bli den beste utgaven av seg selv. Elevene som starter på Strand vgs. blir møtt med høye, positive forventninger – vi har tro på elevene våre! Det er viktig for oss å møte elevene med å se deres potensiale og formidle tro på at de skal kunne nå sine mål. Det å skape gode relasjoner mellom elevene, mellom lærere og elever, er noe samtlige av oss her på Strand vgs. jobber med hver eneste dag. Strand vgs. har ca. 650 elever og ca. 40 klasser.  Vårt mål er at alle skal oppleve å bli sette og verdsatt

– vår visjon; «Det beste i den enkelte» forplikter oss i hverdagen.  

Hvorfor velge naturbruk på Strand vgs?

Du lærer
 • om naturmaterialer og landskapsutforming
 • om fiske- og friluftsliv
 • om dyrestell og dyrevelferd
 • om planteliv og naturprosesser
 • om biologisk produksjon
Du bør være
 • praktisk anlagt
 • interessert i utendørs arbeid
 • omsorgsfull overfor mennesker, dyr og miljø

Vi har flotte fasiliteter for opplæring innenfor fiske og fangst og akvakultur.

Vi har nytt og moderne havbrukssenter med akvahall, og i tillegg kaianlegg og båter. Elevene driver med mye praksis nær opplæring, både på skolen, kaianlegget, ute på oppdrettsanlegg og fiske.

Som en del av opplæringen får elevene på naturbruk med seg flere kurs:
 • Vg1: IMO 50, båtførerprøven
 • Vg2 Akva: SRC-kurs, truck-, kran- og stroppekurs, fiskevelferdskurs, D6 Dekksoffiser klasse     6 
 • Vg2 FF: D5 kystskippersertifikat, ROC-kurs, truck-, kran- og stroppekur

Dette utdanningsprogrammet passer for deg som ønsker fagutdanning i et av fagene innenfor naturbruk blått. Det kan være yrker som for eksempel fisker, driftstekniker, fagarbeider i akvakultur og fiskehelsebiolog.

Hvorfor velge salg, service of reiseliv?

Salg, service og reiseliv byr på uendelige jobbmuligheter. Kanskje du ønsker å bli vekter på sykehuset, i vaktselskaper, på alarmsentraler eller på flyplasser, ønsker du å drive med salg eller jobbe i butikk, ønsker å jobbeinnen for turisme- og reiselivsbedrifter og på hotell – eller bærer på en drømo m å starte egen virksomhet?  Dette er en spennende, trygg, allsidig og mulig kreativ utdanning som involverer reising, inspirasjon og læring ved utforsking. Det er gode muligheter for læreplasser og du kan også gå denne veien om du ønsker å ta høyere utdanning - Y-veien. 

VG1 SALG, SERVICE OG REISELIV

Vi utforsker bl.a. reiselivsnæringen i Ryfylke i tett samarbeid med kommuner og reiselivsbedrifter.

VG2 SALG OG REISELIV

Ungdomsbedrift på Vg2

YRKESFAGLIG FORDYPNING (YFF)

Elevene er ute i praksis i YFF-faget èn dag i uken hele året både på Vg1 og Vg2.  

Bli med på konkurransen vår på

delta her

Galleri

Her får du eit lite innblikk i kva me gjer.
Ingen bilete i galleriet endå...

Vil du vite meir om oss?
Ta gjerne kontakt:

Følg oss på sosiale medier:

Dette er YUM

Kva skal du bli? Kva utdanning skal du ta? Kvar kjem du til å bu?

Me veit at ein på ungdomsskulen og vidaregåande går rundt med mange spørsmål og tankar rundt framtid og utdanningsval. Målet med denne nettsida er å bidra til å gjera desse vala litt enklare ved å synleggjera kva moglegheiter ein har innanfor utdanningsløp og arbeidsplassar i indre Ryfylke.

Kvart år arrangerer me også ei årleg Yrkes - og utdanninsmesse (YUM) der me ønskjer å gi deg informasjon og inspirasjon til utdanning - og yrkesval i indre Ryfylke. Her vil du få presentasjonar frå fleire spanande arbeidsplasser, du vil  høyre frå andre unge ryfylkingar om kva val dei har tatt, du vil få moglegheit til å stille spørsmål du sit på og du vil få informasjon om korleis du får mest mogleg utav denne portalen. I 2021 blir utdanningsmessa arrangert digitalt.

YUM

YUM er eit samarbeid mellom Sauda VGS, Rytopp,  ungdomsskulane, kommunane og næringslivet i Sauda og Suldal.