YUM:2021 / UTSTILLARAR

Velkommen
til vår stand

Hvert år tar vi inn nye lærlinger innen energimontørfaget, telekom-faget, IKT og kontor- og administrasjonsfaget.

Vegard Engesli
Seniorrådgiver i HR
mob.

Haugaland Kraft

Haugaland Kraft er regionens største nett- strøm- og fiberselskap. Vi har 88 000 nettkunder, drøyt 60 000 strømkunder og nærmere 50 000 fiberkunder. Våre ansatte jobber hver dag for å vedlikeholde strømnettet og fibernettet, samt holde kontakten mot kunder og samarbeidspartnere for å kunne tilby tjenester av best mulig kvalitet.

 

Våre kompetanseområder er mange. Flertallet av våre over 450 ansatte arbeider innenfor elektro (sterkstrøm) med bakgrunn som energimontør, telekommunikasjonsmontør, fagskole elkraft og ingeniør/sivilingeniør, men vi har også mange andre faggrupper representert i selskapet. Arbeidsoppgavene finner du innenfor utvikling, planlegging, utbygging og drift av vårt langstrakte kraftnett og vårt bredbåndsnett. Andre har sine daglige arbeidsoppgaver knyttet til IKT, kundesentertjenester, salg eller økonomi og administrasjon.

Hvert år tar vi inn nye lærlinger innen energimontørfaget, telekom-faget, IKT og kontor- og administrasjonsfaget.

Bli med på konkurransen vår på

delta her

Galleri

Her får du eit lite innblikk i kva me gjer.
Ingen bilete i galleriet endå...

Vil du vite meir om oss?
Ta gjerne kontakt:

Vegard Engesli
Seniorrådgiver i HR
mob.
Følg oss på sosiale medier:

Dette er YUM

Kva skal du bli? Kva utdanning skal du ta? Kvar kjem du til å bu?

Me veit at ein på ungdomsskulen og vidaregåande går rundt med mange spørsmål og tankar rundt framtid og utdanningsval. Målet med denne nettsida er å bidra til å gjera desse vala litt enklare ved å synleggjera kva moglegheiter ein har innanfor utdanningsløp og arbeidsplassar i indre Ryfylke.

Kvart år arrangerer me også ei årleg Yrkes - og utdanninsmesse (YUM) der me ønskjer å gi deg informasjon og inspirasjon til utdanning - og yrkesval i indre Ryfylke. Her vil du få presentasjonar frå fleire spanande arbeidsplasser, du vil  høyre frå andre unge ryfylkingar om kva val dei har tatt, du vil få moglegheit til å stille spørsmål du sit på og du vil få informasjon om korleis du får mest mogleg utav denne portalen. I 2021 blir utdanningsmessa arrangert digitalt.

YUM

YUM er eit samarbeid mellom Sauda VGS, Rytopp,  ungdomsskulane, kommunane og næringslivet i Sauda og Suldal.