YUM:2022 / UTSTILLARAR

Velkommen
til vår stand

Hvert år tar vi inn nye lærlinger innen energimontørfaget, telekom-faget, IKT og kontor- og administrasjonsfaget.

Maria Runde Nygaard
Fagopplæringsrådgiver HR
mob.

Haugaland Kraft

Haugaland Kraft er regionens største nett-, strøm- og fiberselskap. Våre ansatte jobber hver dag for å vedlikeholde både strøm- og fibernettet i regionen, samt holde kontakten mot kunder og samarbeidspartnere for å kunne tilby tjenester av best mulig kvalitet. 

Våre kompetanseområder er mange. Flertallet av våre over 500 ansatte arbeider innenfor elektro (sterkstrøm) med bakgrunn som energimontør, telekommunikasjonsmontør, fagskole elkraft og ingeniør/sivilingeniør, men vi har også mange andre faggrupper representert i selskapet. Arbeidsoppgavene finner du innenfor utvikling, planlegging, utbygging og drift av vårt langstrakte kraftnett og vårt bredbåndsnett. Andre har sine daglige arbeidsoppgaver knyttet til IT, kundesentertjenester, salg eller økonomi og administrasjon.

Vi satser på fremtidens fagarbeidere og tar inn mange lærlinger hvert år. Aktuelle lærlingplasser i Haugaland Kraft-konsernet er:

•            Energimontør

•            Telekommunikasjonsmontør

•            IT-utvikler

•            IT-driftstekniker

•            Service- og administrasjonsmedarbeider

Bli med på konkurransen vår på

delta her

Galleri

Her får du eit lite innblikk i kva me gjer.
Ingen bilete i galleriet endå...

Vil du vite meir om oss?
Ta gjerne kontakt:

Maria Runde Nygaard
Fagopplæringsrådgiver HR
mob.
Følg oss på sosiale medier:

Dette er YUM

Kva skal du bli? Kva utdanning skal du ta? Kvar kjem du til å bu?

Me veit at ein på ungdomsskulen og vidaregåande går rundt med mange spørsmål og tankar rundt framtid og utdanningsval. Målet med YUM er å bidra til å gjera desse vala litt enklare ved å synleggjera kva moglegheiter ein har innanfor utdanningsløp og arbeidsplassar i indre Ryfylke.

Gjennom heile året vil du kunne ta i bruk denne portalen for å finne informasjon om dei ulike arbeidsplassane og yrkesvala som regionen vår kan tilby. Kvart år arrangerer me også ei årleg Yrkes - og utdanninsmesse (YUM) der me ønskjer å gi deg informasjon og inspirasjon til utdanning - og yrkesval i indre Ryfylke. Her vil du også kunne møte dei ulike bedriftene på stand for å få meir informasjon.

YUM

YUM er eit samarbeid mellom Sauda VGS, Rytopp,  ungdomsskulane, kommunane og næringslivet i Sauda og Suldal.
Telefon: 906 84 861
Epost: marit@suldalvekst.no