YUM:2022 / UTSTILLARAR

Velkommen
til vår stand

Vi ønsker at flere elever velger arbeidspraksis og tar læretiden sin i Tide, slik at vi får flere gode faglærte sjåfører med på laget.

Bilde av buss på brygge
Foto: Tide Buss

Tide Buss

Tide er Norges nest største busselskap. I Tide kjører vi buss på offentlige kontrakter i både Norge og Danmark, og vi driver kommersiell virksomhet innen turbusser, ekspressruter og flybuss.

Tide har totalt over 4.500 medarbeidere, 2000 busser og en årlig omsetning på over 3,8 milliarder kroner. Hovedkontoret vårt ligger i Bergen Vi ønsker å skape gode og bærekraftige reiseopplevelser, og hver eneste dag gjennomfører vi mer enn 17.000 bussreiser. Vi er stolt av å være en viktig samfunnsaktør i vår reisendes hverdag. Vi tilbyr bærekraftige mobilitetsløsninger, og som et fremtidsrettet transportselskap er vi en sentral aktør når nye og mer miljøvennlige teknologier implementeres innen vår næring.

Tide trenger stadig flere bussjåfører. Vi ønsker at flere elever velger arbeidspraksis og tar læretiden sin i Tide, slik at vi får flere gode faglærte sjåfører med på laget. Jobben er mer enn å kjøre buss fra A til B. Du har ansvar både for bussen og passasjerene. Du må derfor være glad i å kjøre og trives med å arbeide med mennesker.  Som bussjåfør er du vår representant og vårt ansikt utad.

Bli med på konkurransen vår på

delta her

Galleri

Her får du eit lite innblikk i kva me gjer.
Ingen bilete i galleriet endå...
Foto: Tide Buss

Vil du vite meir om oss?
Ta gjerne kontakt:

Arild Skeie
mob.
Følg oss på sosiale medier:

Dette er YUM

Kva skal du bli? Kva utdanning skal du ta? Kvar kjem du til å bu?

Me veit at ein på ungdomsskulen og vidaregåande går rundt med mange spørsmål og tankar rundt framtid og utdanningsval. Målet med YUM er å bidra til å gjera desse vala litt enklare ved å synleggjera kva moglegheiter ein har innanfor utdanningsløp og arbeidsplassar i indre Ryfylke.

Gjennom heile året vil du kunne ta i bruk denne portalen for å finne informasjon om dei ulike arbeidsplassane og yrkesvala som regionen vår kan tilby. Kvart år arrangerer me også ei årleg Yrkes - og utdanninsmesse (YUM) der me ønskjer å gi deg informasjon og inspirasjon til utdanning - og yrkesval i indre Ryfylke. Her vil du også kunne møte dei ulike bedriftene på stand for å få meir informasjon.

YUM

YUM er eit samarbeid mellom Sauda VGS, Rytopp,  ungdomsskulane, kommunane og næringslivet i Sauda og Suldal.
Telefon: 906 84 861
Epost: marit@nhryfylke.no