YUM:2023 / UTSTILLARAR

Velkommen
til vår stand

Hjå oss kan ein arbeide som mekanikar, seljar av maskiner, ATV og traktor eller som butikkmedarbeidar.

Ansatte oppstilt utenfor bygg

Autagro Møgedal

Hjå oss kan ein arbeide som mekanikar, seljar av maskiner, ATV og traktor eller som butikkmedarbeidar. Er du interessert i landbruksmaskiner eller hagereidskaper? Vil du jobbe som landbruksmekanikar eller kanskje som traktorseljar? Då kan me kanskje gi deg gode råd på vegen.

Autagro Møgedal har verkstad med mykje god kompetanse, ein innhaldsrik butikk og gode rådgjevarar innan køyretøy, reiskaper, fjosinnreiingog fòringssystem for stor - og småfe. Autagro Møgedal har alltid vore gode på sal og vedlikehald av køyretøy som snøscooter, ATV og traktor, i tillegg til reiskaper for landbruket. I dag har Autagro Møgedal også eit stort utval av produkt og tenester til hytte, hage og hus.

Verkstad og service

Autagro Møgedal tilbyr verkstadtenester med både god kompetanse og service. Bedrifta har kapasitet til å ta inn det aller meste på verkstaden, frå mindre maskiner som robotklippar, motorsag og kantklippar til ATV, traktor og snøscooter. Våre mekanikarar får varierte oppgåver, og må kunne skru på alt frå motorsager til traktorar og ATV.  Autagro Møgedal er også ei godkjent opplæringsbedrift gjennom BYGGOPP, opplæringskontoret for bygg og anleggsteknikk.

Butikk/Sal

I butikken hjå Autagro Møgedal finn ein det meste ein treng til både hus, hytte, hage og gardsdrift. Tradisjonelt sett har Autagro Møgedal vore gode på maskiner og reidskaper til landbruket og andre primærnæringar, etterkvart har dei også styrka butikken og tilbodet inn mot hus, hage og hytte. I dag har dei eit variert utval av blant anna robotklipparar, motorsager, klede, vernetilbehør, sko, hagereidskaper med meir.

Autagro Møgedal er gode på traktor, ATV, snøscooter og landbruksmaskiner, og seljarane hjå oss har mykje kompetanse som kunden treng.

I-mek

Autagro Møgedal har lang erfaring og god kompetanse med sal, montering og service på innandørs mekanisering (I-mek). Dette gjeld alt frå foring, innredning og gjødsel i landbruket. Produkta som Autagro Møgedal sel og monterer er mesteparten norske produkt.

Leif Bakka har hatt jobben som dagleg leiar i bedrifta sidan 2007. Kvart år arrangerer dei Haustmarknad med god stemning, handel, folkeliv og god mat.

Bli med på konkurransen vår på

delta her

Galleri

Her får du eit lite innblikk i kva me gjer.
Ingen bilete i galleriet endå...

Vil du vite meir om oss?
Ta gjerne kontakt:

Leif Bakka
Leif Bakka
mob.

Autagro Møgedal
Sandsvegen 261
4230 Sand

Tlf: 52 79 25 30
E-post: mogedal@autagro.no

Følg oss på sosiale medier:

Dette er YUM

Kva skal du bli? Kva utdanning skal du ta? Kvar kjem du til å bu?

Me veit at ein på ungdomsskulen og vidaregåande går rundt med mange spørsmål og tankar rundt framtid og utdanningsval. Målet med YUM er å bidra til å gjera desse vala litt enklare ved å synleggjera kva moglegheiter ein har innanfor utdanningsløp og arbeidsplassar i indre Ryfylke.

Gjennom heile året vil du kunne ta i bruk denne portalen for å finne informasjon om dei ulike arbeidsplassane og yrkesvala som regionen vår kan tilby. Kvart år arrangerer me også ei årleg Yrkes - og utdanninsmesse (YUM) der me ønskjer å gi deg informasjon og inspirasjon til utdanning - og yrkesval i indre Ryfylke. Her vil du også kunne møte dei ulike bedriftene på stand for å få meir informasjon.

YUM

YUM er eit samarbeid mellom Sauda VGS, Rytopp,  ungdomsskulane, kommunane og næringslivet i Sauda og Suldal.
Telefon: 906 84 861
Epost: marit@nhryfylke.no
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapslar. Cookies blir brukt til å utbetre side navigering, og samle brukarstatistikk for nettsida for å utbetre innhald og brukaroppleving. Du kan sjølv administrere kva du samtykker til ved å klikke på Preferansar. Les vår Personvernerklæring for meir informasjon.