YUM:2023 / UTSTILLARAR

Velkommen
til vår stand

Me treng tilsette med bachelor eller master i teknologifag, science eller arealplan.

Norconsult

I Norconsult Ryfylke har me nå 4 tilsette som arbeider med prosjekt-/byggjeleiing, konstruksjonsteknikk, geoteknikk, arealplan, bygningsfysikk og miljøkartlegging. Me har også mange flinke og høgt kvalifiserte fagfolk i ryggen på kontoret i Haugesund.

Me har i dag plass til fleire tilsette her i Ryfylke, og søker deg med master- eller bachelorutdanning innan byggfag, konstruksjon, prosjektadministrasjon, geoteknikk/geologi, VA, brannteknikk eller arealplan dersom du har mulighet til å arbeida saman med oss på Sand eller i Sauda.

Bli med på konkurransen vår på

delta her

Galleri

Her får du eit lite innblikk i kva me gjer.
Ingen bilete i galleriet endå...

Vil du vite meir om oss?
Ta gjerne kontakt:

Jorunn Merete Rønnevik
mob.
Følg oss på sosiale medier:

Dette er YUM

Kva skal du bli? Kva utdanning skal du ta? Kvar kjem du til å bu?

Me veit at ein på ungdomsskulen og vidaregåande går rundt med mange spørsmål og tankar rundt framtid og utdanningsval. Målet med YUM er å bidra til å gjera desse vala litt enklare ved å synleggjera kva moglegheiter ein har innanfor utdanningsløp og arbeidsplassar i indre Ryfylke.

Gjennom heile året vil du kunne ta i bruk denne portalen for å finne informasjon om dei ulike arbeidsplassane og yrkesvala som regionen vår kan tilby. Kvart år arrangerer me også ei årleg Yrkes - og utdanninsmesse (YUM) der me ønskjer å gi deg informasjon og inspirasjon til utdanning - og yrkesval i indre Ryfylke. Her vil du også kunne møte dei ulike bedriftene på stand for å få meir informasjon.

YUM

YUM er eit samarbeid mellom Sauda VGS, Rytopp,  ungdomsskulane, kommunane og næringslivet i Sauda og Suldal.
Telefon: 906 84 861
Epost: marit@nhryfylke.no