YUM:2023 / UTSTILLARAR

Velkommen
til vår stand

Suldalsposten er ei avis som dekkjer det geografiske Suldal, men også saker som handlar om suldøler andre stader og nabokommunane våre.

Fem personar med avis
Foto: Suldalsposten

Suldalsposten

Suldalsposten er ei avis som dekkjer det geografiske Suldal, men også saker som handlar om suldøler andre stader og om ting som skjer nært oss i nabokommunar  og som er viktig for suldølen.

Me lagar dagleg ei digital «lokalavis» - ein nyhendestraum om siste nytt, møte med folk, reportasjar, debattstoff og oppdateringar på aktuelle saker som me deler på Facebook og Instagram der mange følgjer oss.

Me er tre journalistar i redaksjonen, der redaktøren leier arbeidet og også er journalist. Det er ikkje nødvendig å vera utdanna journalist for å arbeida som det. Det viktigaste er at du har interesse for samfunn og menneske rundt deg, at du er sjølvstendig og lærenem og at du kan få det til med dei som er våre viktigaste kjelder, menneska. Digital kompetanse, anten det handlar om bilde, tekst, presentasjon, er viktig. Det er også bilde/video.

Me har ikkje eigne fotografar, men tar sjølv bilda me treng, og bildet er ei veldig viktig del av saka, anten det handlar om politikk eller portrett/feature.

I Suldalsposten har me også grafisk formgivar, altså den som set saman tekst og bilde til dei ferdige avissidene.Eller som lagar brosjyrar, gravferdsprogram, annonser og andre trykksaker.

Ei avis treng inntekter, derfor har me seljar som jobbar mot annonsørar og marknad for å selja inn annonseplass i både papiravisa og den digitale utgåva.

Sist, men ikkje minst. Ei avis er ei avis, men også ein organisasjon med rekneskap, HMS, personal og alt det som høyrer med. Til det har me ein dagleg leiar og dette er også ein viktig del av oppgåvene som skal løyast i ei avis.

Me har 5,8 årsverk og held til på Sand i Suldal.

Bli med på konkurransen vår på

delta her

Galleri

Her får du eit lite innblikk i kva me gjer.
Ingen bilete i galleriet endå...

Vil du vite meir om oss?
Ta gjerne kontakt:

Berit Reinertsen Sandvik
mob.
40 20 42 42
Følg oss på sosiale medier:

Dette er YUM

Kva skal du bli? Kva utdanning skal du ta? Kvar kjem du til å bu?

Me veit at ein på ungdomsskulen og vidaregåande går rundt med mange spørsmål og tankar rundt framtid og utdanningsval. Målet med YUM er å bidra til å gjera desse vala litt enklare ved å synleggjera kva moglegheiter ein har innanfor utdanningsløp og arbeidsplassar i indre Ryfylke.

Gjennom heile året vil du kunne ta i bruk denne portalen for å finne informasjon om dei ulike arbeidsplassane og yrkesvala som regionen vår kan tilby. Kvart år arrangerer me også ei årleg Yrkes - og utdanninsmesse (YUM) der me ønskjer å gi deg informasjon og inspirasjon til utdanning - og yrkesval i indre Ryfylke. Her vil du også kunne møte dei ulike bedriftene på stand for å få meir informasjon.

YUM

YUM er eit samarbeid mellom Sauda VGS, Rytopp,  ungdomsskulane, kommunane og næringslivet i Sauda og Suldal.
Telefon: 906 84 861
Epost: marit@nhryfylke.no
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapslar. Cookies blir brukt til å utbetre side navigering, og samle brukarstatistikk for nettsida for å utbetre innhald og brukaroppleving. Du kan sjølv administrere kva du samtykker til ved å klikke på Preferansar. Les vår Personvernerklæring for meir informasjon.