YUM:2023 / UTSTILLARAR

Velkommen
til vår stand

Godkjent lærebedrift i følgjande fag; fjell og bergverk anleggsmaskinførar kjemiprosess elektro anleggsmaskin/industri mekanikar

Steinbrot
Foto: Norsk Stein

Norsk Stein

Norsk Stein AS har Europas største anlegg for produksjon av tilslag til asfalt og betong, vegbygging og offshore konstruksjonar. Samla produksjon er opp mot 15 millionar tonn steinmaterial kvart år. 99% av dette eksporterast til Europa, hovudsakleg med eigne skip. I produksjonen fokuserer me på dei høgaste sikkerheitsstandardane for å sikra kvaliteten på produkta, og framfor alt sikkerheita til våre tilsette.

På Norsk Stein står fokuset på miljøet sterkt, og me produserer så berekraftig som mogleg. Alle avdelingar har utarbeida planar for etterbruk eller tilbakeføring, i tillegg til at det utviklast planar for handtering av biologisk mangfald både i driftsperioden, og når drifta avsluttast.

Norsk Stein er lokalisert i Suldal-, Strand-, Gjesdal- og Larvik kommune. Avdeling Jelsa i Suldal kommune er Europas største produsent av tilslag, og produserer aleine opp mot 12 millionar tonn årleg. Me er 200 tilsette, og har i tillegg over 20 lærlingar, Traineear og YSK-elevar. Me har ein ny og moderande maskinpark med anleggsmaskiner frå 0,5 tonn til 120 tonn av merke CAT, Komatsu, Volvo og Hitachi.

Norsk Stein er godkjend lærebedrift i følgjande fag:

 • fjell- og bergverk,
 • anleggsmaskinførar,
 • kjemiprosess,    
 • elektro,    
 • anleggsmaskinmekanikar,    
 • industrimekanikar    

I tillegg har me YSK-plasser i faga kjemiprosess og industrimekanikar.

Søk læreplass hos oss


Norsk Stein som arbeidsgivar kan tilby

 • Gode personalforsikringar — Norsk Stein har personalforsikringar som er langt betre enn det som er lovpålagt for våre tilsette.
 • Sjukepengar - Dei tilsette mottar lønn frå arbeidsgivar ut over arbeidsgivarperioden.
 • AFP-bedrift - Avtalefesta pensjon - er ein tariffbasert pensjonsordning. Det vil sei at AFP er ein pensjonsordning som bare omfattar dei som jobbar i bedrifter     med tariffavtaler der AFP inngår, noko Norsk Stein har.
 • God pensjonsordning (Storebrand) - Ein viktig del av personal-godane i Norsk Stein er pensjonsordninga. Hjå Norsk Stein har me innskuddspensjonsordning på 5,2 % og som er betre enn minstekravet.
 • Velferdsordning - eigenandel på kr. 100,- pr. md. Dersom du ønskjer å vera med på sosiale arrangement som Velferda arrangerer. 
 • Kantineordning - god mat i felles kantina med salatbar, fersk og godt pålegg og brød, og varmrett på fredagane.
 • Tilbod om pendlarrom/husrom på Jelsa for dei som har meir enn 60 minuttar køyring frå Norsk Stein til heimen sin.
 • Deler av medlemskap på treningssenter/symjehall over heile landet refunderes, dersom du trenar meir enn 25/45 gonger pr. år

Jobbe hos oss?

Er du motivert og klar for å ta ansvar? Velkommen til å bygge fremtiden sammen med oss.

Vi utvinner, produserer og selger steinprodukter som danner grunnlinjen i et moderne samfunn, med et stort fokus på bærekraft og sikkerhet. Selskapets videreutvikling avhenger av og bygger på våre engasjerte, kompetente og motiverte medarbeidere som hver eneste dag bidrar med kunnskap og kreativitet. Kanskje finner du dine fremtidige utfordringer her hos oss?

Her kan du lese mer om hvordan det er å jobbe hos Norsk Stein, og hvordan du kommer i kontakt med oss.

Industrimekanikerfaget Norsk Stein

Anleggsmaskinmekaniker hos Norsk Stein

Anleggmaskinfører hos Norsk Stein

Elektrofaget Norsk Stein

Kjemiprosessfaget / drift

Fjell- og bergverk i Norsk Stein

Bli med på konkurransen vår på

delta her

Galleri

Her får du eit lite innblikk i kva me gjer.
Ingen bilete i galleriet endå...

Vil du vite meir om oss?
Ta gjerne kontakt:

Anne Straabø Tjordal
mob.
Følg oss på sosiale medier:

Dette er YUM

Kva skal du bli? Kva utdanning skal du ta? Kvar kjem du til å bu?

Me veit at ein på ungdomsskulen og vidaregåande går rundt med mange spørsmål og tankar rundt framtid og utdanningsval. Målet med YUM er å bidra til å gjera desse vala litt enklare ved å synleggjera kva moglegheiter ein har innanfor utdanningsløp og arbeidsplassar i indre Ryfylke.

Gjennom heile året vil du kunne ta i bruk denne portalen for å finne informasjon om dei ulike arbeidsplassane og yrkesvala som regionen vår kan tilby. Kvart år arrangerer me også ei årleg Yrkes - og utdanninsmesse (YUM) der me ønskjer å gi deg informasjon og inspirasjon til utdanning - og yrkesval i indre Ryfylke. Her vil du også kunne møte dei ulike bedriftene på stand for å få meir informasjon.

YUM

YUM er eit samarbeid mellom Sauda VGS, Rytopp,  ungdomsskulane, kommunane og næringslivet i Sauda og Suldal.
Telefon: 906 84 861
Epost: marit@nhryfylke.no
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapslar. Cookies blir brukt til å utbetre side navigering, og samle brukarstatistikk for nettsida for å utbetre innhald og brukaroppleving. Du kan sjølv administrere kva du samtykker til ved å klikke på Preferansar. Les vår Personvernerklæring for meir informasjon.