YUM:2022 / SEMINAR

Jente med drill og gutt med hammer
Foto: Fotograf Nordtveit

Inspirasjonsseminar 2022

Velkommen til inspirasjonssida vår for yrkes- og utdanningsval i Indre Ryfylke!

På denne sida finn du inspirasjon for utdanning og yrkesval til ungdomsskular og vidaregåande skular i regionen vår. Målet er å gi deg mykje god informasjon og inspirasjon til ditt yrkes- og utdanningsval. Nedanfor kan du sjølv velje fritt blant dei videoane  som er interessante for dei vala du står ovanfor.

På utstillarsidene her finn du informasjon, videosnuttar og anna innhald om ei rekke ulike bransjar, i tillegg til informasjon om dei tilboda regionen har av arbeidsstader og utdanningsval innanfor kvar bransje. Ta gjerne kontakt med utstillerande via den kontaktinformasjonen som står på sida deira. Dei vil gjerne høyre i frå deg! Du kan også koma tilbake til desse utstillarsidene ein annan dag.

Under digital messedag for Sauda og Suldal 20. januar vart det oppretta ein live-chat mellom ungdommar og utstillerar. Chatforumet kan opnast igjen ved behov for direkte dialog mellom elevar og næringslivaktørar. Det kan vera skuleopplegg som utdanningsval, arbeidslivsfag, valfag, digital hospitering o.a. Ta kontakt direkte med Suldal Vekst for avtale på post@suldalvekst.no. Chatforumet i 2022 var eit samarbeid mellom Norsk Stein, Eramet, Rytopp, Sauda videregåande skule og vekstselskapa.

Velkommen til messe!

Vertskapet, Leif Inge Løland frå Sauda og Maren Landsnes frå Suldal, ønskjer dykk velkommen til messedag. Temaet i år er FRAMTIDAS YRKER der me har utfordra  Innovasjon Norge, skular og næringsliv til å sjå moglegheiter for ditt yrkesval i framtida.

Lærlingseminar: RYTOPP

RYTOPP er eit tverrfagleg opplæringskontor i Ryfylke. Dei arbeider for deg som vil læra meir om yrkesfag og det å vera lærling. I filmen får du gode tips og råd på vegen frå Hans og Bente.

Møt Guro Fløgstad Håvik frå Sauda

Guro Fløgstad Håvik arbeider som arkitekt i Tromsø. No sit  ho på heimekontor i Tromsø og vil dele sine erfaringar frå sitt utdanningsløp og vegen vidare.

Bærekraft i fokus - FN- sambandet

Bærekraftsmåla til FN er verda sitt vegkart til ei grøn og rettferdig framtid for alle. Vala me tar betyr  også noko for framtidas yrke. Nedanfor kan du sjå ein inspirerande film frå FN-sambandet om kva me kan gjera for å nå FN sine bærekraftsmål.

Rekrutteringsavis

I samband med YUM har Ryfylke LL  laga ei temaavis med fokus på yrke og utdanning. Den kan du  lese her HER.

Besøk våre utstillarar

Utforsk bransjehusa og utstillarane våre ved å klikke deg inn HER. Desse sidene vil vera her heile året slik at du kan koma tilbake igjen og igjen om du er interessert i å utforske kva val du har innanfor utdanning, lærlingsplassar og yrkesval i Ryfylke.

Utstillarar 2022

Dette er YUM

Kva skal du bli? Kva utdanning skal du ta? Kvar kjem du til å bu?

Me veit at ein på ungdomsskulen og vidaregåande går rundt med mange spørsmål og tankar rundt framtid og utdanningsval. Målet med YUM er å bidra til å gjera desse vala litt enklare ved å synleggjera kva moglegheiter ein har innanfor utdanningsløp og arbeidsplassar i indre Ryfylke.

Gjennom heile året vil du kunne ta i bruk denne portalen for å finne informasjon om dei ulike arbeidsplassane og yrkesvala som regionen vår kan tilby. Kvart år arrangerer me også ei årleg Yrkes - og utdanninsmesse (YUM) der me ønskjer å gi deg informasjon og inspirasjon til utdanning - og yrkesval i indre Ryfylke. Her vil du også kunne møte dei ulike bedriftene på stand for å få meir informasjon.

YUM

YUM er eit samarbeid mellom Sauda VGS, Rytopp,  ungdomsskulane, kommunane og næringslivet i Sauda og Suldal.
Telefon: 906 84 861
Epost: marit@suldalvekst.no